Tårnby Kommunebiblioteker får certifikat i verdensmål

27.03.23
Tårnby Kommunebiblioteker har siden foråret 2022 arbejdet med bæredygtig omstilling gennem borgerrettede aktiviteter, udstillinger og internt i organisationen. Nu er biblioteket blevet verdensmålscertificeret som del af indsatsen.
  • Verdensmålsmesterskab for elever på kommunens folkeskoler
  • Tøjbyttemarked
  • Foredrag
  • Udstillinger om verdensmålene
  • Deling af bæredygtige husmoderråd
  • Øget fokus på genbrug og mindre ressourceforbrug.

Det er blot nogle af de tiltag, som Tårnby kommunebiblioteker har udført det seneste år. Arbejdet udspringer fra et ønske om at inddrage verdensmålene og borgerne i bibliotekets arbejde med den bæredygtige omstilling.

Vi ønsker, at Tårnby Kommunebiblioteker skal være platform for viden og et mødested i kommunen også når det angår bæredygtighed i alle dets aspekter: sundhed, socialt samt miljø og klima”, Bente Nielsen, Biblioteksleder Tårnby Kommunebiblioteker.

Lokale partnerskaber om bæredygtighed

De danske folkebiblioteker er allerede vigtige lokale kulturcentre og mødesteder. Derfor har de et godt afsæt for at hjælpe lokalsamfund med at forstå og komme i gang med den grønne omstilling, som for alvor er kommet på dagsordenen.

Tårnby Kommunebiblioteker bidrager med at formidle viden og litteratur om bæredygtighed og samarbejder med borgere og andre lokale aktører i kommunen med at sætte lokale aktiviteter i værk, der bidrager til et grønnere og mere bæredygtigt samfund.

”Vi er rigtig glade for at være blevet verdensmålscertificeret. Verdensmålene og den bæredygtige omstilling i samarbejde med borgerne og andre lokale aktører i Tårnby Kommune er blevet en del af vores daglige praksis. Med certificeringen ønsker vi at være en synlig og stærk bæredygtig forandringsagent og et samlingspunkt på tværs af kommunen" Bente Nielsen, Biblioteksleder Tårnby Kommunebiblioteker.

Certificering - en landsdækkende projekt

Det er Danmarks Biblioteksforening, netværket DB2030 og bæredygtighedsorganisationen Chora 2030, der står bag udviklingen af certificeringsprogrammet, som skal være en fælles ramme for bibliotekernes verdensmålsarbejde.
Programmet tager udgangspunkt i bibliotekets traditionelle opgave med at give adgang til viden, men har særligt fokus på at inddrage borgere og lokalsamfund, så biblioteket kan fungere som facilitator for nye idéer og aktiviteter. Samtidig skal biblioteket også selv være med til at vise vejen og arbejde for at gøre biblioteket mere bæredygtigt.