Glemmer Du 2009

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2009.

 

Glemmer Du nr. 1, 2009
Nr. 1, 2009
I lufthavnens tjeneste
Erindringer af Hans Zimling

Hans Zimling blev født i 1919 på Saltholm. Han døde i 2010. Han arbejdede i lufthavnen indtil 1984, hvor han gik på pension. Han indrettede Barakkegården som sommerbolig, da han gik på pension. Derefter indrettede han den gamle stenlade på Saltholm til museum i 1997.
Glemmer Du nr. 2, 2009

Nr. 2, 2009
Kastrupfiskere på skibssjov

Tilføjelse til side 5: Ejeren af Kastrup Værk, Martin Petersen, investerede i to dampskibe til bjergningsformål. Det må have været i tiden mellem 1860-1870. 

Nr. 3, 2009
Så til søs
Historier om vores havne
Nr. 4, 2009
Genbrug af tang, latrin og skrald
Nr. 5, 2009
Kampen for en arbejdsplads
Kastrup Glasværk i 1970erne

Nr. 6, 2009
En borgmester og hans samtid
Richardt Jacobsen 1935-1958