Abelsminde

Læs om Abelsminde ved Tømmerupvej og gårdens ejere. Der er en lille ekstra historie om Raagårds Minde i Sundbyvester.

Abelsminde
Lauritz Crillesen fra Abelsminde.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Abelsminde

Lauritz Crillesen, senere tog han navnet Randsholdt, blev født i 1877. Han er fotograferet i haven ved Abelsminde i Tømmerup. Han ser ud til at være kommet hjem fra jagt. Han har vildt på tasken og ledsages af et par jagthunde.

Raagards Minde

Lauritz Randsholdt blev i 1901 gift med Anna Raagaard. De drev sammen hendes fødegård Raagaards Minde på Englandsvej i Sundbyvester. Gården var beliggende lige over for Irlandsvej. Det var matrikel nr. 7a af Sundbyvester.

Udskiftning fra Viberup og Skelgårde

Abelsminde blev udskiftet, dels fra Viberup, dels fra Skelgaarde. Gården blev opført i 1802 af skibskaptajn Abel, der døde i 1810. I 1840erne ejedes gården af musiklærer Stein og efter ham af O. Jacobsen, Clemmen Lorentzen og dennes svigersøn Peter Crillesen.

Abelsminde blev revet ned i 1970.