Abelsminde

Læs om Abelsminde i Tømmerup og gårdens ejere.
Lauritz Crillesen fra Abelsminde efter en jagt. Foto: Stads- og Lokalarkivet

Lauritz Crillesen, senere Randsholdt (født 1877), fotograferet i haven ved Abelsminde i Tømmerup. Han ser ud til at være kommet hjem fra jagt. Han har vildt "på tasken" og ledsages af et par jagthunde.

Lauritz Randsholdt blev i 1901 gift med Anna Raagaard og sammen drev de hendes fødegård "Raagaards Minde" på Englandsvej i Sundbyvester. Gården var beliggende lige overfor Irlandsvej.

Abelsminde blev udskiftet, dels fra Viberup, dels fra Skelgaarde. Gården blev opført i 1802 af skibskaptajn Abel, der døde i 1810. I 1840'erne ejedes gården af musiklærer Stein og efter ham af O. Jacobsen, Clemmen Lorentzen og dennes svigersøn Peter Crillesen.

Abelsminde blev revet ned i 1970.