Allégården

Historien om gården og bebyggelsen Allégården på Tårnbyvej - kort fortalt. Foruden om store og lille Suhr - to gartnere - og Lille Kastrupgård.

Allégården med gartneri

Allégården - bondegården

Allégården på Tårnbyvej blev opført i 1858. Gårdejer Nicolaj Larsen havde mistet sin gård i Tårnby landsby ved en stor brand samme år. Han besluttede derefter at opføre en ny gård på Tårnbyvej væk fra de øvrige gårde i landsbyen. Nicolaj Larsen var en overgang formand for Tårnby sogneråd og medlem af amtsrådet. Gården fik først sit navn i 1901, da Holger Suhr overtog ejendommen. Gården var meget forfalden, men blev renoveret, og en allé med elmetræer blev etableret - heraf navnet Allégården.

Gartneri

Gården blev derefter drevet som et stort gartneri, der først og fremmest var kendt for sine tomater. I slutningen af 1940'erne blev gården og jordene solgt, og den første etape af KAB's boligbebyggelse Allégården opførtes. Gårdens hovedbygning blev bevaret og benyttes i dag flittigt blandt andet festlokale.

Lille Kastrupgård

Holger Suhrs lillebror, Thorvald, købte gården ”Lille Kastrupgård”, der lå lidt øst for Amager Landevej – ca. midt mellem Saltværksvej og Motorvejen. Dengang med adresse på Gammel Kirkevej. Thorvald, blev kaldt "lille Suhr" - måske fordi han ejede Lille Kastrupgård eller måske fordi han var lillebror. Holger Suhr blev så i folkemunde kaldet "store Suhr". En tredje bror, Aage Suhr, havde en frugtplantage på Oliefabriksvej.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4296
Aage Suhrs frugtplantage på Oliefabriksvej 71 er fotograferet omkring 1960. Det bruges nu til børneinstitution.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4296
 

Foruden Lille Kastrupgård er der også Kastrupgård, som er ældst og blev bygget af Jacob Fortling, og Ny Kastrupgård. Det er kun Kastrupgård, som er bevaret, og er hjemsted for Tårnby Kommunes kunstmuseum for grafik - Kastrupgårdsamlingen.