Bredskiftevej

Læs lidt om gården på Bredskiftevej i Tårnby landsby og lidt om dens ejere.

Gården på Bredskiftevej

Gården på Bredskiftevej 9A er opført af tømrer Mads Jeppesen en gang før 1787. I 1804 overlod han ejendommen til sønnen, Claus Madsen, mod at få aftægt i huset. En praksis som blev meget brugt før der var en velfærdsstat.

Ejerne

De enkelte ejere ejede gården i meget lange perioder. Claus Madsen blev boende indtil 1842, hvor han solgte gården til tækkemand Peder Nielsen fra Dragør. Han overlod det først i 1897 til sønnen Niels Petersen, der i 1865 havde giftet sig med Birthe Jansen fra Sneserevej 26. 

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1833

Tårnby landsby oversvømmet på Englandsvej ud for Tårnby Kirkegård, hvor præstekæret var gået over sine bredder i 1927. Der var faldet usædvanligt meget vand det år.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1833