Hallinggården

Hallinggården på Englandsvej 326 er en af Tårnbys bedst bevarede gårde - læs en kort historien om gården.

Hallings Gård i Tårnby Landsby

Hallings Gården på Englandsvej 326. Fotograferet i 2010.
Fotograf: Jørgen Schneevoigt, nr. 2491
Foto: Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune

Hallinggården

Hallinggården på Englandsvej 326 er en af Tårnby landsbys bedst bevarede gårde. Den er opkaldt efter degnen Michael Halling. Han har formentlig lade den opføre kort før sin død i 1787. Her boede han med sin ugifte søster, Ane Birgitte Halling.

Når hans initialer og årstallet 1788 står såvel i portbygningen som på stuehusets facade, er dette nok mere en ærestilkendegivelse fra hans søsters side. Efter hans søster, Ane Birgitte Hallings død i 1802, overgik gården til Just Michael Aagaard, der var urtekræmmer og konditor i København samt desuden major i borgervæbningen.

Hartkorn

Til ejendommen hørte i 1831 3,5 tønder hartkorn. De var fordelt på 1,5 tønder agerjord øst for Englandsvej og 1,5 tønder købt på Maglebylille mark samt ½ tønde hartkorn på Ladegårdsmarken. Hertil kom græsningsrettigheder på Saltholm.

Hallinggården blev fredet i 1988.