Jansens Minde

Læs om gården Jansens Minde som ligger på Tømmerupvej 265 i Ullerup.

Jansens Minde

Jansens Minde er opkaldt efter den første ejer, Cornelius Henriksens far, Henrik Jansen. Det var fra hans jord på Maglegård, at ejendommen blev udstykket. Gården har været i sammen slægts eje, siden den blev opført i 1884. Gården ligger på Tømmerupvej 265.

Gården har et fritstående hovedhus i vest og to længer i henholdsvis syd og nord - den sidstnævnte har en gennemkørselsport.

Bogen

I bogen Til Ullerup - Landsbyliv og Bygningsregistrant gives en beskrivelse af arbejdsdagen, som den formede sig på Jansens Minde i 1930erne.  Læs nærmere på side 38-39. Selve bygningsregistreringer er på side 148-149.

 

Materialer