Tinggården

Læs mere om den gamle gård - Tinggården - fra Tårnby Landsby - som endnu kan ses med noget af det spinkle bindingsværk mod det gule murværk.

Tinggården

Tinggården på Vestre Bygade 20-22 hører utvivlsomt til blandt Tårnby landsbys bedst bevarede gårde. Der er ikke mange huse og gårde tilbage fra dengang. Tinggården hører man første gang om i 1787, da der var auktion over ejendommen, der havde tilhørt kromanden Poul Pedersen Raagaard. Højestbydende var birkedommer Christoffer Kindler. Kindlers økonomi var meget dårlig, og han måtte derfor optage et lån med sikkerhed i huset hos den mere velhavende Hans Hansen, der var smed i Tårnby.

Hansen overtog gården i 1793. Hans enke Trein Tønnesdatter giftede sig i 1809 med Jacob Crillesen fra gård nr. 9 i Tårnby.

Uforandret - stort set

Tinggården brændte ikke i 1858 - selvom en del af Tårnby landsby røg til flammerne. Brandtaksationerne fra 1810 og 1854 afslører, at der faktisk ikke er sket større ændringer på gården fra Kindlers tid. Det spinkle bindingsværk vidner om et træfattigt Amager. Grundplanen på ejendommen er den samme foruden en del bygningsdetaljer, og derfor kan en lille bid af landsbyen stadigvæk nydes. Det betyder selvfølgelig ikke, at alt er, som det var, da ejendommen blev opført.

Gårdene i hele Tårnby sognekommune har formentlig været gule eller hvide, da der findes ældre beretninger af, hvordan mange af gårdene kunne ses fra vandet og bruges - af de lokale - som pejlemærker.

Tinggården i 2017
Tinggården fotograferet i 2017 dengang det flotte ahorntræ stadig stod ved gården. Bemærk resterne af det spinkle bindingsværk, som er typisk for en dengang skovfattig egn som Amager.
Fotograf: Astrid Tyge Nielsen - Amager Fotoklub
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B7466
 

Kilde:
Tårnby Landsby - historie og bygningsregistrant. Karl-Erik Frandsen 1989.