Tinggården

Læs mere om den gamle gård - Tinggården - fra Tårnby Landsby

Tinggården på Vestre Bygade 20-22 hører utvivlsomt til blandt Tårnbys bedst bevarede gårde. Tinggården hører man første gang om i 1787, da der var auktion over ejendommen, der havde tilhørt kromanden Poul Pedersen Raagaard. Højestbydende var birkedommer Christoffer Kindler. Kindlers økonomi var meget dårlig, og han måtte derfor optage et lån med sikkerhed i huset hos den mere velanlagte Hans Hansen, der var smed i Tårnby.

Hansen overtog gården i 1793. Hans enke Trein Tønnesdatter giftede sig i 1809 med Jacob Crillesen fra gård nr. 9 i Tårnby. Tinggården brændte ikke i 1858, og brandtaksationerne fra 1810 og 1854 afslører, at der faktisk ikke er sket større ændringer på gården fra Kindlers tid og frem til i dag.