Ullerupgård

Her kan du læse lidt om Ullerupgård i landsbyen Ullerup - først husmandssted så en egentlig gård.

Ullerupgård

Ullerupgård på Tømmerupvej 248 begyndte som husmandssted i 1786, da hjulmand Hans Hansen fra Sundby købte en jordlod, der var ejet af gårdmand Jan Tønnesen fra Store Magleby. Lodden lå dengang under Raagaards jorde, hvorfra husmandsstedet blev udstykket. Her byggede Hans Hansen et husmandssted og havde sandsynligvis også sit hjulmagerværksted her. Håndværket må have givet godt, for efter nogle år købte han Petersgård og solgte husmandsstedet til sønnen.

Ejendommen blev først fra slutningen af 1800-tallet betegnet som en gård.

Læs mere om Ullerupgård på matrikel 33 af Ullerup i bogen: Til Ullerup på side 136-139.

Materialer