Ullerupgård

Her kan du læse lidt om Ullerupgård i landbyen Ullerup

Ullerupgård på Tømmerupvej 248 begyndte som husmandssted i 1786, da hjulmand Hans Hansen fra Sundby købte en jordlod, der var ejet af gårdmand Jan Tønnesen fra St. Magleby. Lodden lå dengang under Raagaards jorde, hvorfra den blev udstykket. Her byggede Hans Hansen et husmandssted og havde sandsynligvis også sit hjulmagerværksted her. Dette håndværk må have givet godt, for efter nogle år købte han Petersgård og solgte husmandsstedet til sønnen.

Ejendommen blev først fra slutningen af 1800-tallet betegnet som en gård.