Det kommunale bibliotek

Det kommunale bibliotek blev oprettet i 1936, før da havde Tårnby Sogns Folkebibliotek været privatejet af en forening, men fik tilskud fra Tårnby Kommune. Det første bibliotek blev stiftet i 1899 - læs mere om bibliotekets historie.

Det kommunale bibliotek fyldte 80 år i november 2016. Det første bibliotek var privatejet og blev oprettet allerede i 1899.

Det første bibliotek i Alleen fra omkring 1900


Det første bibliotek lå på Alleen 30. Det ses med skiltet på facaden på det lille hus på højre side. Personen er ubekendt, men det kunne jo være, at det var en fra bibliotekets bestyrelse. Personen er i alle tilfælde yderst velklædt. Huset i to etager til højre ligger stadigvæk på hjørnet af Alleen og C.M. Larsens Allé. Fotograferet omkring 1900. Fotograf: Carl Flensburg.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5200

Teknisk Skole i 1936
Teknisk Skole på Tårnbyvej 5 er fotograferet omkring 1936. Her flyttede det kommunale bibliotek til.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B2671
 

Da biblioteket overgik til at være kommunalt i november 1936, flyttede det til lokaler på Teknisk Skole på Tårnbyvej 5. Dengang var der 2.500 bøger på biblioteket. Det årlige udlån var på 1.500 bøger til omkring 400 lånere. I alt var befolkningen på 12.000 personer.

I 2015 var der 170.000 bøger, pc-spil, musik og andet på Tårnby Biblioteker. Der var over 400.000 udlån til omtrent 34.500 lånere. Hvis tallene for det, der blev fornyet også var med, var udlånet endnu højere. I alt var befolkningen på næsten 43.000 personer.

Biblioteket forfattede i anledning af 100-året for, at Tårnby i det hele taget havde et bibliotek, en bog, som både kan lånes og købes.

Tårnby Kommunebiblioteker 1899-1999 Af: Michael Frennesen, Inger Kjær Jansen, Søren Markvad og Gunnar Søborg Udgivet: 1999 108 sider, ill. Fra lille sognebibliotek til en moderne virksomhed. Historien om Tårnby Kommunebiblioteker fortalt af de mennesker, der var og er en del af den. Pris: Før 85 kr. Nu 20 kr.

Biblioteksskilt fra det første bibliotek
I 2012 modtog biblioteket det originale skilt fra det første bibliotek i kommunen som en gave fra Genbyg.dk. Skiltet er udstillet på Hovedbiblioteket på 1. sal. Skiltet er det samme som ses på fotoet af det første bibliotek taget af Carl Flensburg.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv