Tyverier omkring år 1900

Læs om et tyveri i 1904 på den gamle Møllegaard i Maglebylille og mange andre steder.

Tyverier

I et par artikler i Amager Bladet i 1904 var der beskrivelser af nogle tyverier på øen. Storm-Nielsen var en berøgte tyv, som Amager Bladet udlægger som den mulige tyveknægt på Møllegaarden.

Er det Storm-Nielsen?

Da Handelsgartner Hindse-Nielsen og Hustru, Gl. Møllegaard, Maglebylille, Torsdag Aften i sidste Uge kom hjem fra København, fandt de deres Stuer raseret af Tyve. Ved nærmere Eftersyn viste det sig, at den ubehagelige Gæst ikke var forsvundet endnu, idet han laa gemt under en Seng.

Medens Fruen rædselslagen løb sin Vej, sprang Hindse-Nielsen til Telefonen, men Ledningen havde Tyveknægten været saa betænksom at ituklippe, saa her var ikke noget at gøre. Derefter løb Hindse-Nielsen ud i Gaarden for at kalde paa Karlene, men i Mellemtiden saa Tyven selvfølgelig Lejlighed til at undslippe.

Samme Nat blev der stjaalet en Cycle hos Smedemester C. Hansen, Maglebylille, samt gjort Forsøg paa Indbrud hos Handelsgartner Gylding, Skyttehuset, og i Tirsdags Nat har det sandsynligvis den samme Tyv været paa Spil igen, nemlig hos Gaardejer C. Raagaard i Taarnby.

Tyven brød Vinduet til Soveværelset op, kravlede ind i Værelset og stjal et Ur. Da Raagaard vaagnede og vilde raabe Alarm, truede Tyven ham med en Knippel, og inden Raagaard rigtig havde faaet betænkt sig, var Tyven forsvundet ud gennem Vinduet. Skønt han blev forfulgt, lykkedes det ham at undslippe i Nattens Mulm og Mørke med det stjaalne Ur. Skulde det mon være Storm-Nielsen, der er paa Spil derude?

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B261
Møllegården i Maglebylille fotograferet i 1920. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B261
 

Tyverier

Det hænder ikke saa sjældent, at der begaas Indbrud og Tyveri af Fjerkræ og lignende i Kolonihaverne her paa Amager. I denne Tid huserer en Tyv i Kvarteret omkring Traverbanen. Forleden Nat blev der saaledes stjaalet fra Ludvigsen, Løjtegaardsvej 132, blandt andet en halv Snes store slagtefærdige Kaniner.