Kaptajn Lund - gift med en bryggerdatter

Skibstømrer og kaptajn Anders Nielsen Lund - læs hans historie.

Et liv i Kastrup

Skibstømrer Anders Nielsen Lund boede på Skøjtevej. Han blev født den 18. september 1849 i Kastrup. Han døde den 7. august 1930 i Kastrup.

Hans far - Niels Lund

Hans far var husmand og hjulmager Niels Nielsen Lund - født i 1804. Hans mor hed Rano Andersen - født 1810. Anders havde selv sejlet som tømmermand og derefter været ansat hos Svitzer som vagtmand på Kastrup Havn.

I folketællingerne kan Niels og Ranos børn ses:
Niels Nielsen Lund født 1836
Christian Nielsen Lund født 1838
Aff Lund født 1847
Anders Nielsen Lund født 1849
 

Hans kone - Pouline Larsen

Han blev gift med Pouline Christine Larsen. Hun blev født den 27. marts 1856 i Kastrup.

I folketællingen 1890 boede Christian og Anders tæt ved hinanden. Christian var en gift sømand og Anders en gift skibstømrer. Anders og Pouline havde da tre børn sammen Niels Lund på 9 år, Anna Lund på 6 år og Poul Lund på 2 år.

Pouline døde i Kastrup allerede den 24. oktober 1891 - bare 34 år. Pouline var datter af Jens Larsen - født 1802, som i 1845 anlagde bryggeriet Kastrup ved Kastrup Værk. Hun var således søster til C.M. Larsen og Johannes Larsen.

Som enkemand

I folketællingen 1901 var han ikke blevet gift igen. Han boede med sin søn Niels, der var telefraffist, og sin datter Anna. Det var en husbestyrerinde, der stod for huset. Heller ikke i 1906 folketællingen var han blevet gift. Han boede med sin ugifte datter Anna og sin søn Poul, som var væverlærling. Anders står stadigvæk som skibstømrer.

Kaptajn Lund
Kaptajn Lund var ansat på Kastrup Havn. Han blev fotograferet ca. 1900.