Strejken paa Kastrup Glasværk

Læs om strejken på Kastrup Glasværk i 1891. Det var også en kamp om faglige rettigheder.

Arbejdskonflikt 1891

Aktieselskabet Kastrup Glasværk, der omfatter Fabriker i Kastrup, Helsingør og Hellerup, er kommet i Konflikt med dets Glasmarbejdere, der paa to nær, har nedlagt Arbejdet. Det gælder Lønne, som i Løbet af den sidste halve Snes Aar flere Gange uden Varsel er blevet nedsat, saaledes, at der for det anstrængende og usunde Glasmagerarbejde nu kun betales 98 Øre for 100 Halvflasker og 117 Øre for 100 Helflasker.

Tidlige betaltes for samme Antal Flasker henholdsvis 145 og 175 Øre. Arbejderne forlangte derfor for kort Tid siden 25 pCts Forhøjelse af Betalingsvilkaarene, men nedsatte senere Fordringen til 15 pCt. Da Aktieselskabet ikke vilde gaa ind herpaa, nedlagdes Arbejdet forrige Lørdag. Det maa i høj Grad beklages, at Aktieselskabet i Torsdags som ovenfor omtalt har fundet sig foranlediget til at lade Arbejderne sætte ud af deres Friboliger ved Hellerupfabriken.

En saa kraftig Fremgangsmaade, medens Underhandlingerne endnu var svævende, har kun været egnet til at skabe en bitter Stemning mod Aktieselskabet. Igaar Eftermiddags overrakte Vinglasarbejderne paa Kastrup Glasværk et Ultimatum til Aktieselskabets Direktør, hvori de erklærede at ville nedlægge Arbejdet alle som en (de tæller 40 Mand), dersom de ved Kogens Foiged udsatte Glasmagere ikke allerede idag genindsattes i deres Boliger.

Politiken, den 11. juli 1891

Kastrup Glasværk
Kastrup Glasværk med hytte 1 og 5.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1518
 

Glasmagerne vandt strejken

Efter seks ugers strejke bøjede ledelsen sig. De strejkende fik en lønforhøjelse på 10 %, og familierne kunne med hjælp af værkets vogne og ansatte flytte hjem igen.

De danske glasmagere havde i 1883 dannet deres første fagforening, Danmarks Glasmagerforening. Kastrup Glasværks 52 medlemmer var dog allerede i 1885 blevet truet af ledelsen til at melde sig ud. Efter strejken i 1891 rekonstrueredes fagforeningen.