Sneserevej

Læs om huset på Sneserevej 26

Huset på Sneserevej 26 hører til i rækken af meget gamle husmandssteder, selv om den i dag ligger midt i et parcelhuskvarter. Den udgjorde i 1700-tallet en del af gården nr. 9´s have, og den blev i 1810 solgt af Bastian Hansen, ejer af udflyttergården nr. 15 (Bastiansminde) til tømrer Anders Andersen.

I 1814 købte Christen Pedersen huset. Ifølge skødeprotokollen skulle han samtidig gift sig med Anders datter Ellen, men ifølge folketællingen 1834 var han gift med Kristine Hansen. Ellen Andersdatter må alligevel have arvet huset, for Jan Dirchsen, der optræder som ejer i 1850´erne var faktisk gift med hende.