Vision

Levende rum

Vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne

Tårnby Kommunebibliotekers vision er blevet til i en proces, hvor en visionsgruppe nedsat af SU har inddraget hele organisationen. Visionen gælder frem til ca. 2015.

Visionen tager udgangspunkt i bibliotekets mission, som er defineret i Lov om biblioteksvirksomhed.

Her står i § 1:

§ 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

  • Stk. 2. Folkebibliotekerne skal bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed.
  • Stk. 3. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt.

Udover den lovpligtige mission er Kastrup Bio, Stads- og lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside samt Digital Borgerservice en del af Tårnby Kommunebibliotekers opgaveportefølje.

Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget, december 2011.