Saltholm - øen

Læs om Saltholm - Tårnbys store grønne område i Øresund.

Den grønne ø i Øresund

Saltholm er en ø midt i Øresund. Øen er 7 km lang og 2,5 km bred. Den eneste måde at komme til Saltholm er med båd, og da vandet er lavt mange steder, kræver det et godt lokalt kendskab til undergrunden for at sejle derover. Du ankommer med båd til Barakkebroen, som er anlagt i 1700-tallets begyndelse. Lusebroen, som ligger syd for Barakkebroen, blev tidligere også benyttet flittigt. Resten af turen foregår til fods. Da der kun er få og ujævne grusveje, når du ikke øen rundt på under otte timer.

Den sydlige del af øen - fra Holmegården og syd på - er fredet i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Øen blev fredet i 1983.

Saltholm

Foruden de to fastboende familier er øen kun befolket af flere hundrede kreaturer om sommeren, samt tusindvis af fugle - specielt i yngletiden. Der er ca. ti sommerliggere på øen bl.a. på Kalktippen, der er opstået af affald fra kalkbrydningens tid. Nye huse må ikke opføres på øen på grund af fredning. Der er ingen elektricitetsforsyning, der kan fås strøm gennem solenergi eller en generator. Vandet i undergrunden er ret saltholdigt og udrikkeligt for mennesker, men kreaturerne vænner sig hurtigt til det oppumpede salte vand. 

Flere dybe, vandfyldte kalkgrave vidner om øens fortid som arbejdsplads for kalkbrydning. Det er foregået fra middelalderen til 1930'erne.

Øen ejes af grundejere på Amager og bestyres af Saltholmsejerlauget, der købte øen af staten i 1873 for 31.000 rigsdaler.

Hvis du vil en tur på Saltholm, kan du hente arkivets Guide til Saltholm

Bøger og film om Saltholm

På biblioteket kan du desuden enten købe eller låne bogen.

Saltholm

Saltholm
Af: Inger Kjær Jansen, Hans Zimling og Stinne Bo Schmidt
Udgivet: 1999
108 sider, ill.
Inger Kjær Jansen fortæller om øens historie, Hans Zimling om sinbarndom på øen og Stinne Bo Schmidt om kunstmaleren Th. Philipsens forhold til øen og hans motiver herfra.

Køb bogen således

Du kan også låne tre DVDer om Saltholm.

DVD Saltholm 2
Saltholm

Optaget i 1976-1977 af Michael Kristersson
Tårnby Kommunebiblioteker
Varighed 50 minutter

I denne Saltholmfilm fortæller Georg Zimling fra Saltholm om øens natur, dyr og mennesker.

DVD Saltholm 1
Midt i Øresund

Optaget i 1978-1980 af Dirch Jansen
Tårnby Kommunebiblioteker
Varighed 60 minutter

Midt i Øresund ligger Saltholm. Filmen skildrer livet, som det udfolder sig på øen. Saltholm er hjemsted for et rigt fugle- og dyreliv. Holmemanden, ornitologen og kromanden fortæller om hverdagen og den tætte kontakt med naturen.

DVD - Vi besøger nr. 19
Vi besøger: Brødrene Zimling på Saltholm