Foto af Ny Kro

Arkivet ønsker fotografier af Ny Kro fra 1930 indtil bygningen blev nedrevet i 1966.

Arkivet ønsker fotografier af Ny Kro, som lå på Amager Landevej 89. Det er særligt fotos fra perioden 1930 indtil 1966, hvor kroen blev nedrevet. Senere blev den "nye" sygekasse bygget på grunden. Arkivet har et par ældre fotografier, men mangler resten af historien.

Skriv til bibliotek@taarnby.dk hvis du har et fotografi, arkivet må låne. Husk du ikke skal skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

Ny Kro

Her ses Ny Kro på Amager Landevej 89 fra tiden omkring 1890.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1976