Foto af Ny Kro

Arkivet ønsker fotografier af Ny Kro fra 1930 indtil bygningen blev nedrevet i 1966.

Efterlysning

Arkivet ønsker fotografier af Ny Kro, som lå på Amager Landevej 89. Det er særligt fotos fra perioden 1930 indtil 1966, hvor kroen blev nedrevet. Senere blev den "nye" sygekasse bygget på grunden. Arkivet har et par ældre fotografier, men mangler resten af historien.

Skriv til arkiv.hb@taarnby.dk hvis du har et fotografi, arkivet må låne. Husk du ikke skal skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

Arkivet har netop modtaget et fotografi af Ny Kro - skønnet til omkring 1955-1959. Det øger samlingen og den historie, vi skal indsamle og bevare.

Ny Kro på Amager Landevej fotograferet omkring 1955-1959. Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9163

Ny Kro på Amager Landevej fotograferet omkring 1955-1959. Der er tre bilbaner omgivet af græsrabat, cykelsti og fortov. Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9163
 

Ny Kro

Her ses Ny Kro på Amager Landevej 89 fra tiden omkring 1890.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1976