Ved Diget 28

Arkivet har to flotte sort-hvide fotografier af Ved Diget 28, men hvordan så gården egentlig ud. Arkivet efterlyser oplysninger om gården.

Gården tæt ved Kastrupgård

Vi ønsker oplysninger om farverne på gården Ved Diget 28, som er fra 1870. Var den gulmalet med hvide rammer om vinduerne? Var vinduerne rødmalet eller var de mørkegrønne, brune eller blå?  Arkivet har et par ældre sort-hvide fotografier, men mangler resten af historien.
Af fotografierne ses det tydeligt, at vinduesrammer og sprosser var malet mørke samt at muren omkring vinduet var malet lyst eller hvidt samt at hele gården har en anden lys farve end de hvide rammer omkring vinduet.

Ved Diget 28 fra 1901

Ved Diget 28 er her fotograferet vinteren 1901. Senere blev gården kaldt Bernhard Larsens gård. I 2006 blev gården solgt og Tårnby Kommune købte gården i 2007.
Foto: Tårnyb Stads- og Lokalarkiv, B3491
 

Hvordan så gårdene ud?

I Amagerbogen, der blev udgivet i 1939, fortælles om gården: "Nr. 28 paa samme Vej tilhører Gaardejer And. Gjertsens Enke, Bodil Gjertsen; Gaarden er bygget 1870 og havde et Tilliggende på 35 Td. Land, men disse er solgt til Kommunen, hvorefter Forpagter B. Larsen fra Maglebylille forpagtede jorden og senere giftede sig med Bodil Gjertsen, der er født i Tømmerup." Her har der sneget sig en lille fejl ind i Amagerbogen, da det var moderen, som var født i Tømmerup. Datteren - af samme navn - blev gift med Bernhard Larsen, og hun var født i Kastrup på gården Ved Diget.

Skriv til arkiv.hb@taarnby.dk hvis du har oplysninger om gårdens farver, eller har et fotografi af gården, hvor farverne på de gamle vinduer kan ses. I øvrigt blev vejen indtil 1926 kaldt Digevej. Husk du ikke skal skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

Kilde: Red. A. Kierulff Jensen: Amagerbogen. Danske Byer og deres Mænd. København 1939. (Side 310).