Lokalhistoriske film

Arkivet har fået overført flere lokalhistoriske film til dvd. De kan lånes på Tårnby Kommunebiblioteker.

Film om Tårnby

Arkivet har fået overspillet flere lokalhistoriske film til dvd. Vi har en del videobånd og andre film, som løbende bliver digitaliseret. Alle filmene "Vi besøger..." udgivet af Tårnby Kommune er nu digitaliseret og kan lånes.
Du kan gennem biblioteket låne nogle af disse film. Brug søgefeltet øverst på siden for at finde en film fra dit lokalområde. Du kan også se filmen på biblioteket i boxen på hovedbiblioteket og i et multirummene på Vestamager Bibliotek.

DVD Saltholm 2
Saltholm
Optaget i 1976-1977 af Michael Kristersson
Tårnby Kommunebiblioteker
Varighed 50 minutter
I denne Saltholmfilm fortæller Georg Zimling fra Saltholm om øens natur, dyr og mennesker.

DVD Saltholm 1
Midt i Øresund
Optaget i 1978-1980 af Dirch Jansen
Tårnby Kommunebiblioteker
Varighed 60 minutter

Midt i Øresund ligger Saltholm. Filmen skildrer livet, som det udfolder sig på øen. Saltholm er hjemsted for et rigt fugle- og dyreliv. Holmemanden, ornitologen og kromanden fortæller om hverdagen og den tætte kontakt med naturen.

DVD Taarnby 1

Tårnby
Kommunen hvor gammel bondekultur og den moderne tid mødes
Optaget 1955-1959 af Per Larsen
Tårnby Kommune
Varighed 98 minutter
Om kommunens udvikling og historie indtil 1959. Folkelivsbilleder fra det daglige liv heriblandt fastelavnsridning. Filmen har også rekonstruerede scener.

DVD Taarnby 2
Tårnby II
Turist hos sig selv
Optaget 1960-1981
Tårnby Kommune
Varighed 90 minutter
Kommunens udvikling og historie - med vægt på den moderne kommune. Den nye lystbådehavn, strandparken, sidste dag på Travbanen m.m. vises frem. Ove Sprogøe fortæller.
 

Præsentation fra 1966

I Tårnby Kommunens velkomstbog fra 1966-67 står der følgende om den første Tårnbyfilm: 

Tårnbyfilmen
Som en dokumentarisk skildring af Tårnby kommunes udvikling har kommunalbestyrelsen ladet optage en farvefilm.
Filmen, der er en 16 mm tonefilm, skildrer kommunens udvikling fra den tid, da øen kaldtes "Københavns spisekammer" og op til vor "jettid".
Spilletiden er ca. 1½ time, og filmen udlejes til foreninger for 50 kr. pr. gang. 
Henvendelse om leje af filmen rettes til rådhuset, sekretariatet, værelse 25. Det sidste kan du ikke længere, men den kan lånes som dvd på Tårnby Kommunebiblioteker.

Vi besøger ...

Alle filmene er optaget mellem 2001 og 2008. De er først udgivet på video, men er nu på dvd.
Vi besøger Kastrupgård nr. 1
Vi besøger Plyssen nr. 2
Vi besøger Naturskolen nr. 3
Vi besøger Kastrup Kirke og Korsvejens Kirke nr. 4
Vi besøger Fastelavn i Ullerup nr. 5
Vi besøger Tårnby Kirke og Skelgårdskirken nr. 6
Vi besøger Brandstationen nr. 7
Vi besøger Solgården nr. 8
Vi besøger Bordinghus nr. 9
Vi besøger Kastrup Broforening nr. 10
Vi besøger De gamles Jul nr. 11
Vi besøger Vintersporten nr. 12
Vi besøger Sommersporten nr. 13    
Vi besøger Udstillingen Fajancer og stengods fra Kastrup Værk nr. 14
Vi besøger De gamles Skovtur nr. 15
Vi besøger Haveforeningen Sano nr. 16
Vi besøger Kastrup Søbad nr. 17
Vi besøger H.C. Andersen i Tårnby nr. 18 - dvs. Tårnby på H.C. Andersens tid
Vi besøger Brødrene Zimling på Saltholm nr. 19

Danmark på Film

Det Danske Filminstitut har et streamingsite: Filmcentralen.dk 
Her kan du se Danmark på Film bl.a. med film fra Kastrup Lufthavn, Saltholm og Kastrup Glasværk. Der kommer hele tiden nye historiske film til på den hjemmeside.

Materialer