Carl Flensburg

Læs om Carl Flensburg, fabrikanten fra Carl Flensburg & Sebbelovs væveri ved Saltværksvej. Han var også fotograf og har taget nogle af de bedste og ældste fotografier arkivet har.

Carl Flensburg
Fabrikant Carl Flensburg var født i Købmagergade nr. 29 i 1850. Han kom til Kastrup i 1881, hvor han købte det nedlagte Kastrup Saltværk sammen med grosserer Valdemar Sebbelov. Saltværket blev ombygget, og væveriet Flensburg & Sebbelov flyttede ind. Firmaet var grundlagt i 1879 på Christianshavn, men lokalerne her blev hurtigt for små.

Carl Flensburg og Valdemar Sebbelov drev firmaet sammen, og efter Valdemars død i 1897, blev nevøen Holger og enken Anna Sebbelov medindehavere. Carl Flensburg blev hurtigt en central figur i Kastrup. Han var bl.a. medstifter af Kastrup Spareforening og Amagerbanken. Igennem 60 år var han medlem af skytteforeningen og modtog et hædersbevis. Carl Flensburg døde 10. Juni 1944, 94 år gammel, og han blev begravet fra Kastrup Kirke.

Fabrikanten Flensburg
Carl Flensburgs far havde en manufakturhandel i København, hvor han solgte varer fabrikeret på det lille væveri på Christianshavn. Det var væsentligst håndklæder og viskestykker. De varer, som ikke kunne sælges i forretningen, blev overdraget til Valdemar Sebbelov, som var grosserer i klædevarer. Den gamle Flensburg døde i 1870'erne, og den ældste søn Christian overtog forretning og væveri. Han havde imidlertid ikke arvet faderens dygtighed og satte i løbet af 3 år hele virksomheden over styr og blev erklæret fallit

Valdemar Sebbelov havde på det tidspunkt ca. 10.000 kr. til gode i firmaet - mange penge på det tidspunkt - og for at redde det mest mulige, gik han den 11. januar 1879 i kompagniskab med en anden søn, nemlig Carl Flensburg.

Carl var uddannet som mekaniker og havde været værkfører på fabrikken på Christianshavn og skulle nu være teknisk leder. Han var kun 29 år, men blev positivt skildret af Valdemar Sebbelov som "en ung mand, der foruden at besidde en ikke helt almindelig begavelse på teknikkens område tillige i det hele er en særdeles praktisk, dygtig mand". Man aner, at Carl Flensburgs evner er mere til teknik og mekanik end intellektuel samtale. Det har formodentlig også været vanskeligt for den ældre Sebbelov at acceptere det unge energibundt Flensburg.

Sebbelov overtog den forretningsmæssige side af ledelsen, men selv efter flytningen til Kastrup var omsætningen beskeden. Valdemar Sebbelov havde "et mindre godt samarbejde med kompagnonen", som 75-års jubilæumsskriftet udtrykker det, og han fik et hjertetilfælde i 1892, som gjorde ham uarbejdsdygtig. Holger Sebbelov indtræder i hans sted og senere som kompagnon.

Flensburg som fotograf
En af Flensburgs store interesser har været fotografiet. Han har efterladt sig et væld af dias på på glasplader - næsten alle med motiver fra Kastrup. Carl Flensburg udviklede selv et apparat til fremvisning af billederne. Fotografierne er overraskende gode. Motivvalget viser Flensburg som en følsom mand med sans for at få en stemning frem i fotografiet, som er usædvanlig for tiden. Fotografierne er fra perioden omkring århundredeskiftet, hvor det ellers er atelierfotografier med græske søjler og klunkemøbler, som er de velkendte. Men Flensburg tager sine fotografier ude i den virkelige verden, og han begrænser sig ikke til det fine borgerskab, men er alle vegne.

Flensburg i bogform
Lokalhistorisk Samling udgav i 1985 bogen "Billeder fra det gamle Kastrup" med Flensburgs dias omdannet til papirfotografier af Dirch Jansen. De oprindelige dias og tilladelsen til udgivelsen af bogen blev givet til arkivet af den sidste ejer Bent Riess i 1983. Bogen, som er på 170 sider, kan købes på bibliotekerne.