Vej ved Kastrup, 1905, af Aksel Martin Lassen

Kunstmaleren, Aksel Martin Lassen, har malet "Vej ved Kastrup" i 1905.

Vej ved Kastrup

Også kunstmaleren, Aksel Martin Lassen, har malet lidt af Kastrup. Han gjorde sig ellers mest i at male Dyrehaven. Arkivet har et maleri med titlen Vej ved Kastrup.

Vej ved Kastrup, 1905, af Aksel Martin Lassen

Vej ved Kastrup, 1905
Olie på lærred
Aksel Martin Lassen
H x B: 72 cm x 78 cm
Tårnby Stads- og Lokalarkiv, N2

Maleren

Aksel Martin Lassen blev født 10. maj 1869. Først blev han udlært som forgylder. Derefter kom han til Akademiet, hvor han startede i 1889 i den almindelige forberedelsesklasse. Derefter var han på Zahrtmanns Skole fra 1892-1897. Denne skole, hvis rigtige navn var Kunsternes Studieskole, var oprettet som et alternativ til Kunstakademiet. Her var Aksel M. Larsen fra 1892 til 1897. 

Fra 1. maj 1902 og indtil 1. november 1912 boede han på Amagerbrogade 45, 2. sal. Det blev i perioden også kaldet nr. 173. Her boede han hos kommunelærer A. J. Specht og senere da læreren døde, så hos enken som også var lærer. Vejnumrene er fra dengang – og har nu et nyt nummer.

Han blev gift med Gudrun Dyveke den 1. november 1912, herefter flyttede de fra Amager. Han døde 13. oktober 1946.

Kunsten

Aksel Martin Lassen var en såkaldt Dyrehavemaler og var nok den bedste i den kreds af kunstnere. Særligt malede han efteråret i Dyrehaven. Hans landskabssyn var som mange andre, at det interessante var det bakkede og skoverige, som blandt andet findes i Nordsjælland og i Dyrehaven. 

Her har han dog malet det flade Amager – formentlig Kastrupvej. Det er malet i vinterhalvåret med de nøgne grene som det mest dominerende, og ellers er den dramatiske himmel i fokus. Langt ude i horisonten ses Københavns tårne. Foruden er malet en gård, som muligvis lå ved Kastrup. Der lå adskillige gårde langs den gamle vej mellem landsbyerne på Sundbyøster og Kastrup, så det vides ikke, hvilken Aksel Martin Lassen muligvis brugte som forlæg til maleriet.