Natur og grønne områder

Arkivet indeholder mange historier. Du kan her læse en række mindre artikler om natur og grønne områder.

Tårnby har mange historier. Du kan her læse en række mindre artikler om natur og grønne områder.
Stads- og Lokalarkivet har desuden udgivet bøger om lokale emner. De kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker og enkelte af bøgerne på Kastrupgårdsamlingen.

Amager-idyl, der forsvinder anno 1944
Havekolonier 1954
Saltholm - tidslinje
Stormflod - vand og vejr 

Træer i Tårnby
Arkivet har samlet en række historier om træer i kommunen. Har du også et særligt træ, så kan du skrive til arkivet om det.
Lige nu vil arkivet gerne have at vide, hvor præcist der er hvidtjørn og rødtjørn - både enkeltstående træer og som hegn.

Ahorntræet ved Tinggården
Bøgetræet på Astridsvej - Jennys træ
Egetræet til Dronning Margrethe​
Kastanjetræet på Løjtegård

Tømmerupvej

Tømmerupvej i Tømmerup med de stynede gamle træer langs vejen i 2013. Et stykke natur, der hører
landsbyer til.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv