Kastanjetræet på Løjtegård

Kastanjetræet på Løjtegård er plantet i 1889 - læs den spændende historie om det gamle træ.

Et gammelt kastanjetræ

Ofte vides det ikke, hvornår et gammelt træ er blevet plantet. Men for kastanjetræet på Løjtegård på Løjtegårdsvej vides det helt præcist. Ejeren Johan Frederik Kjerulff Breit plantede træet, da hans søn blev født den 26. april 1889. Sønnen fik senere navnet Frederik Vilhelm Breit.

Hovedbygningen blev bygget i 1888, og kastanjetræet står foran det – ud mod hotellet, hvor avlsbygninger engang lå. Dengang var Løjtegård den største gård arealmæssigt i Tårnby Kommune. 

Tårnby Kommune passer godt på det gamle træ. Kronen på træet skal holdes, så det kan ses, det er et kastanjetræ. Ligesom der passes på, at grenene er sunde. Træet skal selvfølgelig vandes, gødske og ukrudtet skal holdes væk, så træet kan holde mange år endnu.
Gartnerne holder særligt øje med, om der går kastanjeminermøl i træet. 

Kastanjetræet kan kaldes for Frederik Vilhelm Breits træ.

Kastanjetræet på Løjtegård

Løjtegård med folkehold ca. 1900-1910. Kastanjetræet blev plantet, da ejeren fik en søn med sin kone af andet ægteskab. Sønnen blev født den 26. april 1889. Hovedbygningen blev bygget i 1888.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv