Saltværksvej

Engang var der et saltværk, som lagde navn til Saltværksvej.

Saltværket blev etableret af N.C. Maardt i nogle lejede pakhuse på Kastrup Værk i 1851. I 1860 blev der opført et nyt saltværk af samme på hjørnet af Amager Strandvej og Saltværksvej. I 1867 overtog Schmidt og Carl Reerup saltværket, men solgte det allerede året efter til konsul C.K. Hansen.

Hans firma ejede saltværket til 1873, hvorefter det solgtes til A/S Københavns Saltværker. De afsluttede produktionen i 1881.

Kastrup Saltværk raffinerede stensalt til køkkensalt. Det fremgår af en fakturabog fra Kastrup Saltværk, at dette stensalt blev købt i Belfast. Der var ved pakhuset en oplagsplads til "raa saltsten". 

For at lodse stensalten måtte de store dampskibe ligge på reden ud for Kastrup. Herfra blev lasten sejlet i mindre både til en bro der var anlagt ud for saltværket.

Stensalt findes i store lag eller lejer i jordskorpen. Salt kan også udvindes fra havet ved at solen fordamper havvand i store flade bassiner, så der kun er salt tilbage.

Kastrup Saltværk
 

Fotografi af maleri af Saltværket. Det originale maleri
er malet af Carl Baagøe. Det er købt af Tårnby 
Kommune.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1845