De Gamles Jul i 1945

De Gamles Jul i 1945 var noget anderledes end de tidligere år. Teknisk Skole var beslaglagt af Amerikanerne.

En fest for de ældre

Traditionen med De Gamles Jul stammer tilbage fra 1924, hvor den daværende ejer af Kastruplund sammen med to købmænd fik ideen om en julefest for de ældre i kommunen. Til den første fest var der 119 deltagere. I 1925 overgik afholdelsen til et udvalg under Arbejdernes Fællesorganisation. Her er historien om den første julefest efter besættelsens ophør.

Amerikanerne havde beslagt festlokalet

”Der diskuteredes om, hvor man kunde faa Lokale fra, der var stort nok, da Teknisk Skole ikke kan faas, da Amerikanerne har beslaglagt det. Formanden mente, at Taarnby Skoles Gymnastiksal var vist det eneste der kunde anvendes, hvor der var Toiletter og Garderobe. Paa Kastrup Skole var Salen mindre […] Flere mente, at Kastruplund muligvis kunde faaes, da der ikke var ret mange Englændere og måske slet ingen til den Tid”.
Det blev vedtaget at forsøge at få lokalerne i Kastruplund, da englænderne ikke havde frigivet lokalerne endnu. Imidlertid lykkedes det ikke, og det blev besluttet at afholde De Gamles Jul i Gymnastiksalen på Tårnby Skole. Tårnby Sogns ældre borgere skulle til juletræ onsdag den 18. december og Kastrup Sogns ældre borgere torsdag den 19. december.

Menuen det år var tre stykker smørrebrød og en pilsner til hver. Desuden blev julekurven det år suppleret med et halvt kilo ost, småkager og kaffeerstatning.

Formanden i 1945 var kommunelærer Roald Andersen. Han var nyvalgt formand og væver Svend Haack som kasserer. De var valgt af Fællesorganisationen til at sidde i udvalget som formand og kasserer.

Roald Andersen blev senere skoleinspektør på Korsvejens Skole og Svend Haack blev brandmand.

Kilder:
A277 De Gamles Jul i forhandlingsprotokollen fra 1937 til 1947. Blandt andet fra udvalgsmøderne fredag den 2. november 1945 og tirsdag den 4. december 1945 - begge blev holdt på Kastrup Skole.

De Gamles Jul

Her ses et foto fra festen i 1943, hvor besættelsen også besværliggjorde at få rationeringsmærker nok til traktementet og til julekurven.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4152 - beskåret