Første skoledag på Kastrupgårdsskolen

Historien om en ny og større skole - Kastrupgårdsskolen blev bygget på noget af Ny Kastrupgårds jord.

Store årgange - brug for skoler

Der havde længe været behov for en ny skole i Kastrupområdet. Kastrup Skole havde i 1973 seks klasser på hvert trin.

Nogle af eleverne måtte undervises i en gammel barak - helt tilbage fra besættelsestiden.

Skottegårsskolen og Korsvejens Skole havde ligeledes alt for mange elever. Derfor blev flere af klasserne fra disse skoler flyttet til den nye Kastrupgårdsskolen i 1973. 

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1663
Kastrupgårdsskolen - den første skoledag. Muligvis er det også en indvielse af skolen. Fotograferet 1973-1976. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1663
 

Den store dag - første skoledag

Skoleinspektør Mogens Attrup bød velkommen til elever og forældre den 13. august 1973. Skolen tog imod tre første klasser med i alt 30 elever i hver klasse.

Solen strålede fra en skyfri himmel, alle elever havde flag i hånden, og det fine tøj på. Mange forældre havde fulgt deres børn i skole.

Skoleinspektør Mogens Attrup holdt tale: Han håbede, at alle ville være med til at gøre Kastrupgårdsskolen til en god skole. Der blev råbt højt hurra, og så gik eleverne ind i skolen og fandt deres klasse og pladser. Der blev sunget sange og fortalt historier. Bagefter kom alle ud i gården og fik en stor is. Og så var første skoledag forbi.

Materialer