Færgerne fra Kastrup

Læs om bådene, der sejlede til og fra Kastrup - blandt andet også færgerne.

Båd og færge fra Kastrup

Tårnby Kommune har også haft fast færgefart i en årrække. De lå til i Kastrup. Ruterne eksisterede længe efter, at skibsfarten var det hurtigste transportmiddel. Kastrup placering ved vandet gave i århundrede byen en fordel, og det var derfor der var så mange broer og havne til de forskellige industrier, der slog sig ned i Kastrup fra 1750 og frem.

Postbåden til Saltholm

Båden Valdemar 1920
Holmebåden Valdemar står ud fra Kastrup Havn med kurs mod Saltholm med gæster til øen. Fotograferet ca. 1920.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B626
 

Den ældste færge eller passagertransport ad vandvejen fra Kastrup er postbåden til Saltholm. Men først var der en anden “færgeforbindelse", der fragtede en anden type passagerer - nemlig kreaturer til Saltholm. Det foregik med "skøjter" - en lavbundet hollandsk skibstype, som fragtede disse sommergæster over til øen. Gadenavnet Skøjtevej stammer fra disse både, som lagde til en bro lige overfor gade. Siden kom andre og mere rummelige både til.

Hvornår man begyndte med regelmæssig persontransport til øen vides ikke helt nøjagtigt, men fra omkring 1900 blev der oprettet en postbådsrute til Saltholm, som sandsynligvis også dengang medtog passagerer. Der findes i hvert fald beskrivelser fra 1920'erne af overfarten skrevet af turister, der har besøgt øen.

Postbådførere

Den første postbådsfører var Axel V. Hansen, der i 1925 blev afløst af Johannes Theisen. Postbåden sejlede et par gange om ugen. Båden medtog foruden posten og passagerer, også drikkevand og andre forsyninger til øens familier.

I 1940 overtog fisker Cornelius Petersen jobbet, siden Villy Jensen. I 1960 kom Erik Nygaard Hansen til. Den nuværende postbådsfører er John Bergmann, der har besejlet ruten siden 1969.

Det har mange gange været på tale, at det danske postvæsen ville nedlægge ruten. Disse planer er heldigvis ikke blevet ført ud i livet, så de mange Saltholmsbesøgende kan stadig benytte ruten. Postbåden har nu måtte flytte sin kajplads fra industrihavnen til den nye  lystbådehavn på grund af arbejdet med Øresundsforbindelsen. Overfarten tog ca. 45 minutter og var bestemt en oplevelse værd.

Postruten blev nedlagt den 1. maj 2006.

Færgen til Sverige

Der sejlede en færge, kaldet Hanne Kruse, til Malmø fra Kastrup Havn. Ruten eksisterede fra 1958 til 1969 - først med et kulfyret skib, senere med et dieseldrevet skib.
Skibet havde plads til 250 passagerer. Der var plads til 150 i spisesalonen. Der blev solgt øl og snaps til Øresundspriser, dvs. toldfrit. En returbillet kostede 2,65 kr.