Lufthavnens udvidelse i 1945

Læs om Lufthavnens muligheder set fra en sognerådsformand i 1945.

I Sognerådsformand Richard Jacobsens beretning fra 1945 om hvordan det år forløb, beskrives lufthavnens mulige udvidelse i Kastrup.

"En anden Ting, der ogsaa har beskæftiget Sindene stærkt i en stor Del af Kommunen, er den projekterede Udvidelse af Lufthavnen med ikke mindre end ca. 270 Tdr. Land af Amager bedste Jord, hvorved ca. 70 Gartnerier og Amagerbrug fuldstændig lægges øde, uden at det er muligt at give de paagældende en Erstatning, der giver Haab om at kunne etablere sig med samme Erhverv".

"Kommunen mister et tilsvarende Antal Skatteydere og for al Fremtid Grundskatterne af de Arealer, der inddrages til Lufthavnen. Derfor er det meget spændende, om den Protest, som de interesserede har forebragt Ministeriet vil give noget Resultat, hvilket ikke maa anses for helt udelukket, idet der foreløbig er nævnt 2 Muligheder for at anlægge Lufthavnen andet Sted, hvilke Muligheder Ministeren har lovet at tage op til Overvejelse".

Luftfoto fra 1920 af den planlagte lufthavn

Lufthavnsvejen