Glemmer Du 2001

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2001.
I dette Glemmer Du indgår en beretning af Karl Pedersen, som først boede på Skole Allé 17, indtil familien flyttede til Saltværksvej. Han fortæller i detaljer om naboer, forretninger og om det små jobs børnene havde.
 
Den tidligste historie om sygekasserne gennemgås. Både på Kastrup Glasværk og på Kastrup Svovlsyre- og Gødningsfabrikker har der været virksomhedsstyrede sygekasser. Jan Clausen og hustrus Syge- og Begravelseskasse blev stiftet i 1912 kun for Maglebylilles beboere. I 1857 blev Kastrup Syge- og Ligkasse stiftet. I 1899 kunne beboere fra Tårnby landsby også optages. I 1931 var der 3.370 medlemmer i denne sygekasse og ændrer navn til Sygekasse for Taarnby Kommune. I 1934 blev bygningen på Amager Landevej 61 bygget, den blev bygget om i 1949 og 1955. I 1969 blev den nye sygekasse bygget også på Amager Landevej, men i nummer 89.
Kastrup Kvindelige Sygeplejeforening blev stiftet i 1886 for at yde hjælp til trængende og fattige. Foreningen blev opløst i 1961, da sygekassen havde overtaget arbejdet med blandt andet hjemmesygepleje.
 
Med religionsfriheden fra 1849 begyndte vækkelsesbevægelserne for alvor at skyde op. Det ser ud til at Sundbyøster og Sundbyvester som hurtigt fik bytræk og med stadigt voksende befolkningstæthed var et af arnestederne for mange retninger. I folketællinger for 1855 og 1860 var der 37 mormoner i Tårnby Sogn. Der var også fire baptister i 1855, men med søndagsskole i 1873 kom der flere. Da forsamlingshuset Salems-kapellet var færdigt i 1887 kom flere endnu. En gruppe mænd på Amager startede Venneflokken i 1863, som i 1869 blev en del af Luthersk Missionsforening