Glemmer Du 2006

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2006.
2007 er udnævnt til Industrikulturens år, hvor der vil blive sat fokus på de seneste 200 år, hvor industrialiseringen skabte store forandringer i danskernes hverdag. Virksomhederne der bliver beskrevet er Kastrup Værk, Kastrup Glasværk, Kastrup Saltværk, Gødnings- og Svovlsyre-produktion, væveriet Carl Flensburgs & Sebbelov, væveriet Dansk Plys- & Møbelstoffabrik og Københavns Margarinefabrik.
 
Der fortsættes med fortællingen om de mange industrier i  Tåmby Kommune. Følgende virksomheder beskrives: Kastrup Maskinfabrik, The Engelhardt Decked Lifeboat Co, Amagerbanen, Dansk Porcelænsfabrik, Cykelfabrikken Hamlet, Hans Jørgensens Kemiske Fabrik, A/S Smelting, Kastrup Lak- & Farvefabrik, A/S Bdr. Vognsens Metalstøberi & Metalvarefabrik, Jens Villadsens Fabrikker, Præserveringsfabrikken AMA, fiskemelsfabrik på Oliefabriksvej 213, CEFA, fiskemels- og fiskeoliefabrik på Oliefabriksvej 215, A/S Novus Maskinsnedkeri & Trælasthandel og Fabrikken Magle.
 
Industrier langs Amager Landevej Løjtegårdsvej og Englandsvej som Mineralvandsfabrikken, Ceres Bryggeriernes Mineralvandsfabrik A/S, Kastrup Bryggeri, bryggeriet på Amager Landevej og Tømmerupvej med Hans Henrik Hansen som ejer, A/S Kemo-Skandia, A/S Erling Gads Metalstøberi, Triva Metalfabrik, Tandbørstefabrikken Addis, Sanitan I/S, Hans Merser, Medicinalfabrikkern A. Heede, Orthana
En kort gennemgang af Tårnby Kommunes udbygning af parcelhuse i mellemkrigstiden med Borgbygård, Tårnbyhøj, Grønnehave og Løjtegårdens Villaby og af lejeboliger i efterkrigstiden med Thyges Gård, Bredagergård, Saltværkshusene, Flyverbo og Tårnbyparken.
Rettelse side 4: Firmaet hedder Triva - ikke Trivia. Det blev stiftet i januar 1946.
 
Glemmer du 2006/4
Nr. 4, 2006
Amagerfrø
A. Hansens Amagerfrø blev skabt af Andreas Hansens på Tagensvej - senere overtog hans sønner frøfirmaet. Gartneriet Tagenshus blev etableret af en af sønnerne, og gartneriet blev bedt om sørge for fælles indkøb og vejledning til beplantningen af det åbne landskab af parcelforeningen Nøragersminde i 1918.
 
Glemmer Du nr. 5, 2006
Nr. 5, 2006
At lege
Lege fra tiden 1910 til 1945 bliver beskrevet. Den gamle skik til påske med at trille æg. Forskellige lege i lergravenes vand og på isen, når vandet frøs. Hønseringe fra hønsene blev samlet ind til kæder. Der var skøjteløb, sejlads med skøjtesejl og isbåd. Hinkesten, nipsenåle og sanglege med teksten Lirumlarum. Legepladsen i Tårnby Kommunes ældste børnehave på Engmarken 9.
 
Om kunstmaleren C.W. Eckersberg, Julius Exner og Theodor Philipsen - deres malerier og motiver fra Tårnby Kommune.
 
Bygningshistorie og gennemgang af beboerne på Gården Ved Diget, af husene på den tidligere Søndre Byvej - nemlig Ved Stationen 15, 19 og 21 samt smeden Foglestrøms hus Ved Stationen 28.
 
En bygningshistoriske gennemgang af Kastrup Station og dens indretning af hovedbygningen samt lejlighederne. Der var desuden tilknyttet et posthus. Foruden en beskrivelse af Amagerbanens start, virke og afvikling. En gennemgang af politiforholdene i Tårnby samt en beskrivelse af den første politistation på C.M. Larsen Allé 19. Historien om bygningen Tilfredshed på Nordmarksvej 81. Foruden indretningen af Tårnbys første plejehjem på Pyrus Allé 15 med haveanlæg og moderniseringen fra 1950erne og frem til 1990erne.
 
Om interiør i form af lærred med motiver fra Tømmerupstuen og paneler fra Tårnbystuen. Et husmandssted i Tårnby fra 1788 da Lucie Hansdatter døde. For perioden 1880 til 1930 beskrives et borgerligt hjem, et fiskerhjem, et glasmagerbolig og hvordan tjenestekarle og -piger boede i deres kamre.
Tilføjelse til side 10: Den ukendte er tjenestekarl Jens Peter Martin Svendsen på 15 år. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3925
 
Bygningsgennemgang af forskellige kommunale bygninger: Rådhuset på Kastruplundgade, Kastrup Skole på Saltværksvej fra 1906, Pumpehuset fra 1923 som lå på Amager Strandvej, Vandtårnet ved Englandsvej fra 1927. En kort præsentation af Løjtegård, ladebygningen på Skelgård og Rønnegård. Foruden villaerne på Ambra Allé 29 i Tårnby Villaby - tit omtalt som "Slottet" og villaen på Englandsvej 348. Foruden Kastrup Menighedshus, Dansk Porcelænsfabrik, Kastrup Biograf, Ny Kro, Hammers Restaurant og bageriet i Søvang Allé 7A.
Rettelse til side 6: Løjtegårdens navn stammer ikke fra lade på hollandsk, det vides ikke hvorfor der på kort fra ca. 1800 stod Løjtehuse på flere små huse langs den nuværende Løjtegårdsvej.
 
Glemmer du 2006/11
Nr. 11, 2006
Jul
Jul på Holmegården på Saltholm med Claudia Fischer, julestormen i 1902 med familien Bergman på Saltholm, julegæs fra Saltholm, juletræ købt i november samt en masse fotografier af juletraditioner og forberedelser.