Glemmer Du 2009

GLEMMER DU er Stads- og Lokalarkivets tidsskrift. På siden kan du se dem, der er udgivet i 2009.
Glemmer Du nr. 1, 2009
Nr. 1, 2009
I lufthavnens tjeneste
Erindringer af Hans Zimling
Hans Zimling blev født i 1919 på Saltholm. Han døde i 2010. Han arbejdede i lufthavnen indtil 1984, hvor han gik på pension. Han indrettede Barakkegården som sommerbolig, da han gik på pension. Derefter indrettede han den gamle stenlade på Saltholm til museum i 1997.
 
Glemmer Du nr. 2, 2009
Nr. 2, 2009
Kastrupfiskere på skibssjov
Øresund har altid været et af de vigtigste og mest befærdede farvande i Nordeuropa. Før der kom fyrtårne og fyrskibe ud for Amagers kyst.
Tilføjelse til side 5: Ejeren af Kastrup Værk, Martin Petersen, investerede i to dampskibe til bjergningsformål. Det må have været i tiden mellem 1860-1870.
 
Glemmer Du 2009
Nr. 3, 2009
Så til søs
Historier om vores havne
På det ældst bevarede kort over Amager fra 1656 ses ud for Kastrup benævnelsen ”Alte Schiffbrücke”, så broen må være ældre  endnu. Stedet har sikret forbindelsen til Saltholm, for her var den korteste afstand mellem de to øer.
 
Genbrug hører også fortiden til her på øen, men af andre årsager end nutiden. Man tænkte ikke på forurening eller alternative energiformer, men brugte det, der var ved hånden mere af økonomiske årsager.
 
Glemmer Du 2009
Nr. 5, 2009
Kampen for en arbejdsplads
Kastrup Glasværk i 1970erne
Kastrup Glasværk blev oprettet i 1847 som en filial af Holmegård. Da glasmagerne dengang skulle bo tæt på arbejdspladsen for at være klar, når glasmengen var færdigsmeltet til forarbejdning, købte man den gamle Møllegård ved Alleen og Amager Strandvej.
 
Glemmer Du 2009
Nr. 6, 2009
En borgmester og hans samtid
Richardt Jacobsen 1935-1958
I 1935 trådte sognerådsformand N.P. Nielsen tilbage, han var da 64 år og havde siddet 30 år i sognerådet, hvoraf de 18 var som formand. N.P. Nielsen valgte at sidde perioden ud som menigt medlem. Man valgte den 35-årige Richardt Jacobsen som ny sognerådsformand.