Carl Flensburg

Læs om Carl Flensburg, fabrikanten fra Carl Flensburg & Sebbelovs væveri ved Saltværksvej. Han var også fotograf og har taget nogle af de bedste og ældste fotografier arkivet har.

Carl Flensburg
Selfie på den gammeldags maner med et kamera med selvudløser. Carl Flensburg foran væveriet Carl Flensburg & Sebbelov og ejendommen kaldet Carstensminde.
Fotograf: Carl Flensburg
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1892
 

Fabrikant i Kastrup

Fabrikant Carl Flensburg blev født i Købmagergade nr. 29 i 1850. Han kom til Kastrup i 1881, hvor han købte det nedlagte Kastrup Saltværk sammen med grosserer Valdemar Sebbelov. Saltværket blev ombygget, og væveriet Flensburg & Sebbelov flyttede ind.

Firmaet var grundlagt i 1879 på Christianshavn, men lokalerne her blev hurtigt for små. Carl Flensburg og Valdemar Sebbelov drev firmaet sammen, og efter Valdemars død i 1897, blev nevøen Holger og enken Anna Sebbelov medindehavere.

Carl Flensburg blev hurtigt en central figur i Kastrup. Han var blandt andet medstifter af Kastrup Spareforening og Amagerbanken. Igennem 60 år var han medlem af Amagerlands Skytteforening og modtog et hædersbevis. Carl Flensburg døde 10. Juni 1944, 94 år gammel, og han blev begravet fra Kastrup Kirke.

Fabrikanten Flensburg

Carl Flensburgs far havde en manufakturhandel i København, hvor han solgte varer fabrikeret på det lille væveri på Christianshavn. Det var væsentligst håndklæder og viskestykker. De varer, som ikke kunne sælges i forretningen, blev overdraget til Valdemar Sebbelov, som var grosserer i klædevarer. Den gamle Flensburg døde i 1870'erne, og den ældste søn Christian overtog forretning og væveri. Han havde imidlertid ikke arvet faderens dygtighed og satte i løbet af 3 år hele virksomheden over styr og blev erklæret fallit.

Valdemar Sebbelov havde på det tidspunkt ca. 10.000 kr. til gode i firmaet - mange penge på det tidspunkt - og for at redde mest muligt, gik han den 11. januar 1879 i kompagniskab med en anden søn, nemlig Carl Flensburg.

Carl var uddannet som mekaniker og havde været værkfører på fabrikken på Christianshavn og skulle nu være teknisk leder. Han var kun 29 år, men blev positivt skildret af Valdemar Sebbelov som "en ung mand, der foruden at besidde en ikke helt almindelig begavelse på teknikkens område tillige i det hele er en særdeles praktisk, dygtig mand". Man aner, at Carl Flensburgs evner er mere til teknik og mekanik end intellektuel samtale. Det har formodentlig også været vanskeligt for den ældre Sebbelov at acceptere det unge energibundt Flensburg.

Sebbelov overtog den forretningsmæssige side af ledelsen, men selv efter flytningen til Kastrup var omsætningen beskeden. Valdemar Sebbelov havde "et mindre godt samarbejde med kompagnonen", som 75-års jubilæumsskriftet udtrykker det i 1954, og Valdemar fik et hjertetilfælde i 1892, som gjorde ham uarbejdsdygtig. Nevøen Holger Sebbelov indtræder i hans sted og blev senere hen kompagnon.

Du kan læse mere om Carl Flensburg & Sebbelovs væveri og det andet væveri i Kastrup - Plyssen - i det lokalhistoriske blad, Glemmer Du.

Flensburg som fotograf

En af Flensburgs store interesser har været fotografiet. Han har efterladt sig et væld af dias på glasplader - næsten alle med motiver fra Kastrup. Carl Flensburg udviklede selv et apparat til fremvisning af billederne. Fotografierne er overraskende gode.

Motivvalget viser Flensburg som en følsom mand med sans for at få en stemning frem i fotografiet, som er usædvanlig for tiden.

Fotografierne er fra perioden omkring århundredeskiftet, hvor det ellers er atelierfotografier med græske søjler og klunkemøbler, som er de velkendte. Men Flensburg tager sine fotografier ude i den virkelige verden, og han begrænser sig ikke til det fine borgerskab, men er alle vegne.

Kastrup Glasværk fotograferet af Carl Flensburg
To arbejdsmænd ved deres arbejde ud for hytte nr. 2 på Kastrup Glasværk. Til venstre står Lindberg og til højre står smelter Vilhelm Olsen.
Fotograf: Carl Flensburg
Foto: Tårnby Stads- og Lokarkiv, B4698
 

Flensburg i bogform

Lokalhistorisk Samling udgav i 1985 bogen "Billeder fra det gamle Kastrup" med Flensburgs dias omdannet til papirfotografier af Dirch Jansen. De oprindelige dias og tilladelsen til udgivelsen af bogen blev givet til arkivet af den sidste ejer, Bent Riess i 1983. Han er barnebarn af Carl Flensburg. Bogen, som er på 170 sider, kan købes på Tårnby Kommunebiblioteker.

Bog om Det Gamle Kastrup