Kastrup Badeanstalt 1912

Der har gennem tiden været en del forskellige badeanstalter - læs om den der åbnede i 1912.

Taarnby Sogneraad mødet den 4. Juni 1912

Kastrup Badeanstalt er nu saavidt færdigt. Der forelaa Skrivelse fra 2. Ingeniørdirektion om at der fra Militærvæsenet intet var til Hinder for at aabne den.

Kastrup kommunale Badeanstalt kan - ikke mindst i denne herlige Sommervarme - absolut anbefales Besøgende, selv om de bor, ikke alene udenfor Sognet, men ogsaa udenfor selve Amagerlandet. Man tager med Banen til Kastrup Station, hvorfra der kun er fem Minutters Gang til Stranden. Og for Cyklister stiller det sig saa nemt, at de kan køre lige ned til Badebroen. Ruten er Amagerbrogade, Landevejen, hvorfra drejes til venstre ad Taarnby Villaby. Der kan ogsaa fra Øresundsvej cykles ad Kastrupvej.

For Damer og Herrer, der ikke er fremragende Svømmere, endsige Frisvømmere, er Kastrup Badeanstalt ideel. I Bassinet gaar Vandet til Brystet, og paa Sandbund kan man saa, efter Mod og Behag, spadsere ud paa større Dybder, og der dukke sig i det friske og altid klare Vand.

Selv de, der i Aarenes Løb sjældnere har taget Strandbad, og derfor mulig har et Par Atomer Vandskræk i Blodet, bliver der et Par Besøg paa den hyggelige Anstalt, uforfærdede til at færdes i det vaade Element.

Her er nu ogsaa rart og fredeligt. Og har man Tid, tager man med smaa Afstikkere "i Ballen" imellem, Solbad, saa den hvide Vinterhud bliver rød og siden brun. Det tilraades som bekendt at gaa fremad i smaa Tempo, for ikke at fremkalde Hudirritationer. For meget og for lidt fordærver jo alting.

Billetten er billig, 10 Øre. Med separat Afklædningsrum 25 Øre. Øvrige Oplysninger erholdes hos den redebonne og elskværdige Bademester.

Derfor - det er varmt. Tag og plump i Vandet, det er den mest oplivende Beskæftigelse, man kan foretage sig i denne Hede. 

Sneglen

Det nye søbad - en ren fryd for øjet - stedet inviterer til alt fra udspring, solbadning og svømning.

Kastrup Søbad - Sneglen anno 2013

Kastrup Søbad - kaldet Sneglen - fotograferet januar 2013.
Foto: Jens Lauridsen