Mørkelægningsfest på Amager

Læs om en "mørklagt" fest holdt i 1939, hvor deltagerne ikke ved, hvor turen går hen.

Festen med et ukendt mål

Selv om Turen snart er kendt af det halve Amager, gentager vi den nedenstaaende i korte Træk, men henviser iøvrigt til de efterfølgende Referater fra vore Læsere.

Deltagere fra det ydre Sundby og hele Amagerlandet møder Kl. 19.50 paa Hjørnet af Elbagade og Amagerbrogade (lige ved Sundby Remise). Fra hele det centrale Sundby møder man uden for vor Service Central, Amager Blad Central, Kl. 19.55, fra det indre Sundby og Amagerbro-Kvarteret møder man Holmbladsgade 7 Kl. 20, fra Christianshavn paa Torvet Kl. 20.05, fra Bryggen ved Langebro Kl. 20.10. Og saa gaar det ud i det sorte.

Mørkelægningsturen "ud i det sorte" gaar til en 300-aarig gammel Kro i Københavns Omegn, men kun de ledsagende Betjente ved, hvor den gaar hen. Ad sære og ukendte Veje føres man ud til den mørklagte Maal, hvor Flyverne brummer i Luften og Krudtrøgen driver mellem Træerne. Under sikkert Førerskab ledes Deltagerne ind i den lysisolerede Sal, og naar alle er kommet ind, Dørene lukket, saa blændes der op for Lyset. Og medens der for hver Deltager serveres Kaffe og 1 Kage, gaar Tæppet for en meget fornøjelig og munter Kabaret, der varer i ca. 2½ Time. Efter dette Revue-Show spiller et dejligt Orkester op til Dansen, og vi faar baade de gammeldavs og de moderne, baade "I Kongelunden", og "Lambeth Walk". Og ind imellem er der Solistoptræden. Klokken halv et blæses Øvelsen af, og Vognene ruller atter mod Amager. Skulde en og anden synes, det er lidt sent, saa har vi ogsaa tænkt paa det. Saa snart der nemlig mellem 11 og 12 er nok til en Vogn, saa sender vi den afsted, saaledes at der fra Kl. ca. 11 gaar en Vogn eller to hver halve Time.

Hele denne enestaaende Tur koster inclusive Kørsel Tur/Retur, Kaffe med Kage, Kabaret og Dans kun 1 Krone og 85 Øre.