Købmand på Englandsvej

Historien om købmandshuset på Englandsvej 327 - kort fortalt.

En købmand

Huset blev opført i 1884. Det er fotograferet ca. 1910, da Jens Petersen var ejer af købmandsforretningen. Han efterfulgtes af sin søn Alfred W. Petersen, der var udlært, som maler hos malermester Niels J. Taarnby.

Sidste ejer af købmandsforretningen var tredje generation Geert Petersen, som har skænket billedet til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

Købmandshuset Englandsvej 327
Købmandshuset Englandsvej 327. Huset er nu nedrevet. Det var den ene af to købmænd i Tårnby landsby. Bemærk den flotte trappe op og den fin balkon. Fotograferet omkring 1910.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv