Kastruplund

Læs om forlystelsesstedet Kastruplund, hvordan det startede og sluttede.

Lunden i Kastrup

Kastruplund var oprindeligt en lille lund, som hørte ind under Kastrupgårds jorde. I 1885 solgte Ole Peter Jacobsen, ejeren af Kastrupgård, lunden til sin søn tømrer Dirch Ole Jacobsen. Han opførte kort efter Kastruplund som forlystelsessted, og stedet må hurtigt have fået status som en af de populæreste restaurationer og gæstgiverier i Kastrup, for allerede omkring århundredeskiftet bliver stedet benyttet af mange foreninger og klubber til mødested og eftermøde afslapning.

Dilettant på Kastruplund
Dilettant på Kastruplund. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
 

Carl Flensburg har taget adskillige billeder fra Kastruplund, som viser stedets popularitet. Sognerådsmedlemmer brugte også stedet til indkvartering, og Lokalarkivet har flere kvitteringer fra sådanne overnatninger.

Ejerne

I 1890 indgik Dirch Ole Jacobsen en kontraktaftale med ejeren af Kastrup Kro ved Krostræde, som betød at Kastrup Kro skulle nedlægges som "gæstgiveriforretning og værtshushold", som kontrakten udtrykker det. Hr. H. Gertsen får ifølge kontrakten 10.000 kr. for denne gestus. Restauratør Dirch Jacobsen bliver på denne måde en konkurrent kvit, og Kastruplund er nu det største forlystelsessted i Kastrup. Dirch Jacobsen dør i 1907, og hans enke Methea Marie Jacobsen driver stedet videre til 1917.

Kastruplund overgik i 1920erne til et ejendomsselskab, formentlig efter en konkurs, og stedet fungerede videre ved forpagtning. Under krigen var stedet benyttet af tyskere, og etablissementet blev efter krigen delvis omdannet til en fabrik for elektriske artikler. Fabrikken og en tilgrænsende husvildebarak brændte i 1949. Kun murene stod tilbage af fabrikken, og i en artikel i Social Demokraten fra juni 1950 omtales den stadig som en øde brandtomt.'

Resterne

Rester af Kastruplunds have kan stadig ses for enden af Kastrupkrogen og bag Dan-Hotel. Det er nu en vuggestue, som har direkte udsigt til denne lille grønne plet i Kastrups centrum.

Kastruplund som forlystelsessted

Amager Vejviser fra 1918