Alle formænd for Tårnby Sogneråd

Se listen over formændene for Tårnby Sogneråd siden 1866.

Her kan du se den lange liste over sognerådsformænd.

Husvildebarakker i Tømmerup

Sognerådet besøger husvildebarakkerne på Ugandavej ca. 1930.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1239

Formænd for Tårnby Sogneråd siden 1866:
Fra 1866: Møller Andreas Andreasen, Maglebylille
Fra 1869: Gårdmand Chr. Petersen, Kastrup
Fra 1871: Gårdmand Nicolaj Larsen, Tårnby - fra den gård, der senere blev kaldet Allégården, på Tårnbyvej
Fra 1874: Gårdmand O. P. Bacher, Ny Kastrupgård
Fra 1877: Forpagter M. Vestergaard, Petersdal
Fra 1880: Brygger C. M. Larsen, Kastrup - fra Kastrup Værk også kaldet Bryggergården
Fra 1883: Proprietær F. Breit, Løjtegaard
Fra 1884: Gårdmand H. G. Bacher, Sundbyerne
Fra 1886: Gårdmand Ole Jansen, Sundbyerne
Fra 1889: Urtekræmmer Th. Sichlau, Sundbyerne
Fra 1892: Gårdmand Hans Nielsen Ahrenkilde, Sundbyerne - Kastrupvej matr. nr. 12a
Fra 1895: Landsinspektør H. P. Andersen, Sundbyerne
Fra 1896: Forpagter M. Vestergaard, Petersdal
Fra 1899: Gårdmand P. Thønnesen, Kastrup - fra gården, der blev kaldet Skottegården
Fra 1902: Marketender Johannes Larsen, Kastrup
Fra 1905: Gårdmand Svend Hansen, Tømmerup
Fra 1909: Gårdmand P. Thønnesen, Kastrup - fra gården, der blev kaldet Skottegården (Han udtræder af sognerådet pga. svigtende helbred - han er da 60 år)
Fra 1911: Bankdirektør E. B. Petersen, Kastrup
Fra 1913: Gårdmand A. H. Hansen, Tårnby
Fra 1917: Typograf Niels Peter Nielsen, Tårnby Villaby
Fra 1935: Gartneriarbejder Richardt Jacobsen, Kastrup

Pr. den 1. januar 1896 blev landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster udskilt af Tårnby Sogn. Det blev til Sundbyerne Sognekommune. Allerede den 1. januar 1902 blev Sundbyerne indlemmer i Københavns Kommune. Gårdmand Hans Nielsen, senere Ahrenkilde, kom fra Sundbyøster. Han blev den sidste sognerådsformand for det samlede Tårnby Sogn. 

Fra den 1. oktober 1952 ændrede Tårnby status fra landkommune til købstadskommune. Sognerådet blev ændret til Kommunalbestyrelsen samt sognerådsformand til borgmester. Dermed blev Richardt Jacobsen til borgmester frem for at være sognerådsformand.

Kilde:
Nicolaisen, Chr.: Amagers Historie. Fra Frederiks IVs tid til nutiden. Del 3. København 1915. (Side 228-229).
Samt rettelser: 
P. Thønnesen blev sognerådsformand i 1909, ikke i 1908 som anføt hos Nicolaisen.
Gårdmand O. P. Bacher var ejer af Ny Kastrupgård - og ikke af Kastrupgård som Nicolaisen skrevet.

I det hele taget skal Nicolaisens oplysninger ofte kontrolleres i kilderne.