Alle formænd for Tårnby Sogneråd

Se listen over formændene for Tårnby Sogneråd siden 1866. Der var store omvæltninger, da Sundbyerne blev udskilt fra Tårnby pr. 1. januar 1896. Fra 1884 og indtil adskillelsen havde alle sognerådsformændene været bosiddende i Sundbyøster eller Sundbyvester. Sognerådet afløste sogneforstanderskabet.

Sognerådsformænd

Her kan du se den lange liste over sognerådsformænd.

Husvildebarakker i Tømmerup

Sognerådet besøger husvildebarakkerne på Ugandavej ca. 1930.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1239

Formænd for Tårnby Sogneråd siden 1866:
Fra 1866: Møller Andreas Andreasen, Maglebylille
Fra 1869: Gårdmand Chr. Petersen, Kastrup
Fra 1871: Gårdmand Nicolaj Larsen, Tårnby - fra den gård, der senere blev kaldet Allégården, på Tårnbyvej
Fra 1874: Gårdmand O. P. Bacher, Ny Kastrupgård
Fra 1877: Forpagter M. Vestergaard, Petersdal
Fra 1880: Brygger C. M. Larsen, Kastrup - fra Kastrup Værk også kaldet Bryggergården
Fra 1883: Proprietær F. Breit, Løjtegaard
Fra 1884: Gårdmand H. G. Bacher, Sundbyerne
Fra 1886: Gårdmand Ole Jansen, Sundbyerne
Fra 1889: Urtekræmmer Th. Sichlau, Sundbyerne
Fra 1892: Gårdmand Hans Nielsen Ahrenkilde, Sundbyerne - Kastrupvej matr. nr. 12a, inden da ejede han gården på hjørnet af Øresundsvej og Amagerbrogade.
Fra 1895: Landsinspektør H. P. Andersen, Sundbyerne
Fra 1896: Forpagter M. Vestergaard, Petersdal
Fra 1899: Gårdmand P. Thønnesen, Kastrup - fra gården, der blev kaldet Skottegården
Fra 1902: Marketender Johannes Larsen, Kastrup - fra Havnecafeen, Kastrup Værk
Fra 1905: Gårdmand Svend Hansen, Østergård i Tømmerup - matr.nr. 3a af Tømmerup
Fra 1909: Gårdmand P. Thønnesen, Kastrup - fra gården, der blev kaldet Skottegården (Han udtræder af sognerådet pga. svigtende helbred - han er da 60 år)
Fra 1911: Bankdirektør E. B. Petersen, Kastrup
Fra 1913: Gårdmand A. H. Hansen, Tårnby
Fra 1917: Typograf Niels Peter Nielsen, Tårnby Villaby
Fra 1935: Gartneriarbejder Richardt Jacobsen, Kastrup

Sogneforstandere

Inden der blev nedsat sogneråd, fandtes der sogneforstandere. Sogneforstanderskaberne blev oprettet ved lov af den 13. august 1841 og betegnede ledelsen af sognekommuner. Ved lov af den 6. juli 1867 blev disse afløst af sogneråd.

I folketællingen 1860 står Ole Pitter Jacobsen på en gård i Sundbyøster som sogneforstander. Han var født i 1816 på gården Marienlyst i Store Magleby. I 1844 blev han gift med Bodil Mikkelsdatter, som var fra Lykkehøj. Senere overtog de gården. I 1875 overtog de Kastrupgård.

Kilde: Folketælling 1860, opslag 112.

Sundbyerne udskilles fra Tårnby

Pr. den 1. januar 1896 blev landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster udskilt af Tårnby Sogn. Det blev til Sundbyerne Sognekommune. Allerede den 1. januar 1902 blev Sundbyerne indlemmer i Københavns Kommune. Gårdmand Hans Nielsen, senere Ahrenkilde, kom fra Sundbyøster og havde familie i hele Tårnby. Han blev den sidste sognerådsformand for det samlede Tårnby Sogn.

I den mindre Tårnby Sognekommune var det bestyrer af Petersdal, Mads Nielsen Vestergaard, der fik posten som sognerådsformand i 1896. Han blev født i Thorsted Sogn, Hind Herred, Ringkøbing Amt og var altså ikke her fra øen.

På det første sognerådsmøde efter adskillesen blev der indført en længere tale af Vestergaard i protokolen, hvor han redegjorde for sin mening:

en længere samværen med Sundby ville sikkert ikke alene have været økonomisk ødelæggende, men også moralsk sløvende, idet majoriteten i Sundbyerne altid ville være i stand til at beherske sagerne og råde for deres udfald.

Glemmer Du nr. 2, 2016
Glemmer Du 2009
Glemmer Du 2009

 

Fra sogneråd til kommunalbestyrelse

Fra den 1. oktober 1952 ændrede Tårnby status fra landkommune til købstadskommune. Sognerådet blev ændret til Kommunalbestyrelsen samt sognerådsformand til borgmester. Dermed blev Richardt Jacobsen til borgmester frem for at være sognerådsformand.

Kilde til nogen oplysninger omkring sognerådsformændene:
Nicolaisen, Chr.: Amagers Historie. Fra Frederiks IVs tid til nutiden. Del 3. København 1915. (Side 228-229).
Samt rettelser: 
P. Thønnesen blev sognerådsformand i 1909, ikke i 1908 som anført hos Nicolaisen.
Gårdmand O. P. Bacher var ejer af Ny Kastrupgård - og ikke af Kastrupgård som Nicolaisen har skrevet.

I det hele taget skal Nicolaisens oplysninger ofte kontrolleres i kilderne.