Elkær-Hansen

Borgmester J. Elkær-Hansen sidste nytårssnak ved årsskiftet 1969 og 1970 med journalisten Arne Post kan læses her. Det er et udpluk af et interview med journalistens egne meninger indover.

Borgmester Jørgen Elkær Hansen

Borgmester Jørgen Elkær Hansen fotograferet i 1960. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B4486

Nytårssnak for sidste gang

Belastningen på borgernes indtægter er ikke vokset procentvis i mine år, siger borgmester Elkær-Hansen i nytårssamtalen med journalist Arne Post.

Der er noget karakteristisk ved, at borgmester J. Elkær-Hansen, Tårnby kommunes førstemand gennem 11 år - har et Elfeldt-foto af afdøde statsminister H.C. Hansen stående på reolen bag sit skrivebord. For når føromtalte borgmesters blik falder på billedet under en udredning af kommunens forhold før, nu og i fremtiden, er der bag stemmen en tone af H.C, en fornemmelse af samhørighed i opfattelse af, hvad der kan nytte og ikke kan nytte. H.C. Hansen var en stor statsmand.

Arne Post: Fra 2,2 til 89,9 mill. kr. De takker af med at forelægge borgerne et af de smukkeste regnskaber i kommunens historie. Er det med velberådet hu?

Elkær-Hansen: Det er et smukt regnskab, og der er al mulig grund til at være tilfreds med, at det harmoniserer med budgettet, for det er simpelthen det, vi tilstræber. Vanskeligheden ligger jo i at forudsige et budget halvandet år ud i fremtiden, men skatterne gav mere end beregnet, ligesom andre ting spillede ind til fordel for os. Overskuddet kommer borgerne til gode, idet pengene rimeligvis kan dække visse investeringer, der ellers skulle dækkes ind på anden vis.

Arne Post: 26 års gerning i kommunalbestyrelsen, og budgettet er doblet godt 44 gange.

Elkær-Hansen: Udviklingen fortæller - på den talmæssige side - om det, der er sket i kommunen siden jeg kom ind i 1943/44. Da var budgettet på 2,2 mil kr. I 1958, da jeg blev borgmester, var budgettet oppe på 14,9 mill. kr. - nu nærmer vi os de 90 mill. kr. Det siger ikke så lidt om kommunens vækst, og herunder befolkningstilvæksten samt den kommunale administrations stigende omfang.

Store opgaver

Arne Post: Ser man kommunens investeringer i forhold til andre omegnskommuner, er der allerede nået meget, men der ligger endnu større opgaver foran?
"Heldigvis, ja! Tårnby står over for store opgaver, der ganske enkelt kræver sin løsning inden for de kommende år. Den første og største er vel kloakeringen af Vestamager."
Udtalt i et nytårsinterview for tre år siden!

Elkær-Hansen: Rigtigt, men sagen skal gennem mange instanser - det er nu en gang ikke blot at sætte noget i gang. Alt tager sin tid! 

Arne Post: Ugandavej-området?

Elkær-Hansen: I det kommende år kommer der en mere detailleret plan for hele Ugandavej-området. Den udarbejdes ud fra de indsamlede prognoser, der nu skal forelægges kommunalbestyrelsen til debat og bearbejdelse, så der for er det for tidligt at sige noget nærmere om disse planer.

Arne Post: På længere sigt...?

Elkær-Hansen: ...kommer planerne for det inddæmmede område op til alvorlig overvejelse. Der er intet eksakt gjort ved dem endnu, men der har været adskillige henvendelser fra interesserede, her bl.a. Bella-Centret og Kjøbenhavns Universitet - der er jo her tale om det område, der kaldes Kalvebod-Kilen. Jeg mener, at det egnsplanmæssigt er rigtigt at placere bl.a. førnævnte institutioner i dette område.

Elkær-Hansen: Ifølge den befolknings-prognose, der nu arbejdes efter, kan jeg ikke se, at man kan forvente, at den befolkningstilvækst, man forventer i det storkøbenhavnske område, placeres på Amager på trods af arealmulighederne, men jeg mener, at vi her på vejen fra Norden til Centraleuropa må skabe muligheder for både erhverv og uddannelse - set i internationalt format. På baggrund af dette tror jeg, kommunen går en stor fremtid i møde. 

Socialdemokratisk konservatisme

Arne Post: Der hviskes rundt om i krogene, at De er lige så konservativ som Stauning var?

Elkær-Hansen: Jovist, jovist, ja, se dette siges om en række socialdemokratiske borgmestre, at de er konservative, og i ordets bedste betydning er det vel sådan, at når man ser nogen af de idealer, man har arbejdet på og ud fra i sit virke, bliver opfyldt, vil man være på vagt overfor, at de opnåede goder ikke bliver slået i stykker. Det er vel nok en vis form for konservatisme, uden at det er samfundspolitisk konservatisme.

Arne Post: Der var lidt H.C. Hansen'sk over dette?

Elkær-Hansen: Min politiske samtidige og meget nære ven H.C. Hansen og jeg så helt ens på mange ting, og vi var vel i kredsen omkring Hedtoft/H.C noget "årgangsprægede". Men dette hindrer ikke forståelse for nye tanker og ideer - kun synes vi, at vi skulle bygge videre og ikke rive ned, hvad der var lavet af godt.
Elkær-Hansen: Jeg vil endda gå så vidt og påstå, at vi vel var mere fremskridtsvenlige end mange rebeller. Vi ville blot have fremskridtet ordentlig underbygget.

Arne Post: En hentydning til ungdomsoprøret?

Elkær-Hansen: Jeg glæder mig over, når ungdommen er interesseret, og særlig når den er positivt interesseret. Så er der udelukkende tale om et sundhedstegn, men ungdommen må forstå at bruge rigtige virkemidler og ikke fortabe sig i negative revolter. De unge må kunne se, at den slags tryk kun avler modtryk og derfor er en styrkelse af alle reaktionære bagstræbs-kræfter.
Jeg tror på ungdommen. 90 procent af den er flittig og bliver dermed også positivt indstillet over for problemerne - man lader alt for ofte de resterende 10 procent "tegne firmaet", og det er ikke retfærdigt.