Carls Minde

Carls Minde på Saltværksvej er opkaldt efter svenskeren Carl Nielsen, der i 1850'erne kom til Kastrup.

Et lille hus på Saltværksvej

Carls Minde på Saltværksvej
Carls Minde på Saltværksvej fotograferet i 1930. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1889
 

Huset Carls Minde på Saltværksvej var opkaldt efter svenskeren Carl Nielsen, der i 1850'erne kom til Kastrup. Han arbejdede først som arbejdsmand og siden som vognmand og byggede dette hus til sig og sin familie. Han havde giftet sig til grunden gennem sin første kone, enken Marie Larsen. Hun havde tidligere været gift med Conrad Alex Westergaard, som i 1853 døde af kolera. Da Marie døde, giftede enkemanden Carl sig med enken Karen Marie Olsen.

Fagforeningshus

I 1930 købte Arbejdsmandsforbundet i Kastrup Carls Minde af væveriarbejder og arbejdsmand Harald Olsen. Forbundets daværende formand, Richardt Ludwig, flyttede samtidig ind med sin familie. Huset fungerede herefter både som formandsbolig og som kontor for forbundet. Forbundet, der var blevet stiftet i 1896, havde tidligere boet til leje i Kastruplundgade og i huset Tilfredshed på Nordmarksvej, men huslejen var efterhånden blevet for høj og pladsen for trang. Det blev den også i Carls Minde, så i 1949 blev ejendommen udvidet og bygget om til ukendelighed. Førstesalen blev stadig benyttet som bolig - nu til formanden, Martin Johansen, og hans familie.

Stueetagen blev benyttet som kontorer og modtagelsesrum. Da Martin Johansen døde i 1969 blev boligen inddraget og hele huset nu anvendt til fagforeningsaktiviteter. Huset var endvidere blevet udvidet bagtil med fest- og mødesal.

Som årene gik voksede medlemsskaren, og bygningen blev utidssvarende. SID Kastrup, som arbejdsmandsforbundet nu hed, besluttede derfor at bygge et helt nyt hus i 1980´erne. Naboejendommen blev købt, og huset der på grunden revet ned. Her blev SID's nye domicil i Kastrup indviet i 1986. Carls Minde måtte rives ned for at give plads til parkering for medlemmernes biler.