Corneliusmindevej

Læs om vejens oprindelse og tragedien på gården - og om det private børnehjem bestyret af frk. Ellen Margrethe Fløytrup - en niece til Otto Kristensen fra Kastrupgaard og Oluf Kristensen fra Ny Kastrupgård.

Ole Corneliussen

Vejen er opkaldt efter Ole Corneliussen. Han var ejeren af udflyttergården nr. 12 i Tårnby. Som nabogården Ny Skelgård brændte også Cornelius Minde i 1895. Andre oplysninger siger, at Cornelius Minde brændte den 3. oktober 1901. Gården blev aldrig genopført. Den stod ved Milepælen på Amager Landevej. Da gården brændte var ejeren Ole Ohlsen.

Branden

Gården brændte lige før Karl Møller Andersen Thorslunde og Ehm Cornelia Ohlsen skulle giftes. Det var hendes barndomshjem. Bruden var nr. 6 af 7 børn fra Cornelius Minde. Hun blev født den 30. januar 1868. Brudgommen blev født den 12. februar 1866 i Sdr. Fjesinger i Hald Herred i Randers Amt.

Efter branden på Cornelius Minde blev brylluppet i stedet holdt hos brudens bror, Hans Cornelius Ohlsen på den gamle gård Sophienhøj.

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1347

Maleri af Cornelius Minde fra omkring 1895.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1347

Efterfølgende blev en stor del af jorden soglt til gartnerierne Tagenshus og Fløytrup.

Fløytrups Børnehjem

Frk. Ellen Margrethe Fløytrups Børnehjem blev oprettet her i hendes barndomshjem i 1933, da hun overtog huset. Hendes forældre havde tidligere haft gartneri der. Hendes mor var søster til blandt andet Oluf Kristensen fra Ny Kastrupgård og Otto Kristensen fra Kastrupgård.

Kvindestedet

Der har tillige været et kvindested på Corneliusmindevej 40 i slutningen af 1980erne.