Hans Jægers Vænge

Læs om den lille gade Hans Jæger Vænge.

Vejen til Hans Jærgers ære

Hans Jægers Vænge ligger helt naturligt bag ved Tårnby kirke, hvor Hans Jæger var præst fra 1639-1669.

En myte om præstens mod

De der har set den gamle Tårnby-film vil nikke genkendende til navnet. I filmen skildres et optrin fra svenskekrigene, hvor den svenske konge og hans følge forsøger at afbryde en gudstjeneste i Tårnby Kirke. Hans Jæger fortsætter imidlertid frejdigt med at prædike. Præstens mod blev belønnet af den svenske konge, idet kirken i modsætning til andre gårde og huse på øen undgik at blive brændt ned.

Andre præster i fra den gamle Tårnby Kirke kan findes på en liste over præster indtil 1900

 Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1961

Tårnby sogneråd på besigtigelse i den gamle Tårnby landsby.
Længst til venstre med hænderne på ryggen: Georg Hansen gårdejer, Maglebylille, Peter Bastian Dirchsen gårdejer, Maglegård, Ullerup, Peter Weichel vejassistent, H.J. Knudsen kommuneingeniør og Richard Jacobsen sognerådsformand - senere borgmester. Damen er ubekendt. Smedekærvej omkring 1930-1932.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1961