Kastruplundgade

Kort beskrivelse af den vigtige handelsgade i Kastrup - Kastruplundgade. Gaden har afsæt i flere korte veje, der er stykket sammen - blandt andet Kastrupgade, som er forskellig fra den gamle vej fra Sundbyøster til Kastrup - kaldet Kastrupvej.

En travl handelsgade

Gaden er opkaldt efter det gamle forlystelsessted, Kastruplund, som lå, hvor Quality Airport Hotel Dan nu ligger.

Kastruplundgade om vinteren
Kastruplundgade i krydset ved Rådhusvænget og Gammel Skovvej. Fotograferet omkring 1970.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3598
 

Kastruplundgade er sammenstykket af forskellige veje, hvoraf Kastrupgade var en af disse veje. Ikke det samme som Kastrupvej.
På Kastrupgade lå blandt andet en række arbejderboliger - kaldet det vestlige hus, som dengang havde matrikel nummer1bs af Kastrup. I folketællingen fra 1901 var der registreret over 90 personer på dette matrikelnummer. 

En lund - en lille skov i Kastrup

Kastruplund stammede fra ca. 1810, og blev opført af den daværende ejer af Kastrupgård, general krigskommissær Ole Tønder Lang. Det var en egentlig lund - altså en lille samling træer, der ikke var mange nok til at være en skov.

Kastrup Kirke med det gamle kirketårn

Kastrup Kirke blev renoveret i begyndelsen af 1970´erne. Det gamle tårn blev fjernet og et nyt tårn bygget. Indvendig blev væggene udsmykket med bibelske motiver billeder stukket på aluminiumsplader.

Huset til venstre for kirken var kirkens menighedshus, bygget i 1912 og revet ned i 1971. Ejendommen til højre forsvandt ved samme lejlighed for at give plads for det nye kirkecenter med mødelokaler og konfirmandstuer.