Saltværksvej

Engang var der et saltværk, som lagde navn til Saltværksvej. Det er en af industriens anlagte veje.

Industri ved Kastrup

Saltværket blev etableret af N.C. Maardt i nogle lejede pakhuse på Kastrup Værk i 1851. I 1860 blev der opført et nyt saltværk af samme på hjørnet af Amager Strandvej og Saltværksvej. I 1867 overtog Schmidt og Carl Reerup saltværket, men solgte det allerede året efter til konsul C.K. Hansen.

Hans firma ejede saltværket til 1873, hvorefter det solgtes til A/S Københavns Saltværker. De afsluttede produktionen i 1881.

Køkkensalt fra Kastrup

Kastrup Saltværk raffinerede stensalt til køkkensalt. Det fremgår af en fakturabog fra Kastrup Saltværk, at dette stensalt blev købt i Belfast. Der var ved pakhuset en oplagsplads til rå saltsten. 
Stensalt findes i store lag eller lejer i jordskorpen. Salt kan også udvindes fra havet ved, at solen fordamper havvand i store flade bassiner, så der kun er salt tilbage.

Saltværkets bro - en lille havn

For at lodse stensalten måtte de store dampskibe ligge på reden ud for Kastrup. Herfra blev lasten sejlet i mindre både til en bro, der var anlagt ud for saltværket. Det var en af mange broer, hvor mindre skibe og både kunne lægge til.

Kastrup Saltværk

Fotografi af maleri af Saltværket. Det originale maleri er malet af Carl Baagøe. Det er købt af Tårnby Kommune.
Arkivet har en kopi af maleriet, da det åbenbart har været et yndet maleri at efterligne.
Saltværket ses til venstre med røg fra skorstenen - et symbol på industrialiseringen, og til højre er en af broerne ved Kastrup kyst. De mange skibe omkring vidner om den vigtige industri, der lå her så tæt på København. Kastrup Strandvej ses gennem billedet med vandkanten ganske tæt på. Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B1845