Husmødre 1941

Artikel om De danske Husmoderforeninger udstilling i Odd Fellow Palæet i 1941 om "Husmoder-Problemer". Under krigen, hvor der manglede mange varer, måtte der tænkes kreativt for at få husholdningen til at strække og smage godt.

Husmoder-problemer

De danske Husmoderforeninger aabnede i Fredags en Udstilling i Odd Fellow Palæet under Titlen "Husmoder-Problemer". Navnet angiver Opgaven: at hjælpe Husmødrene med gode Raad i disse svære Tider.

I Baggrund af Salen er bygget et interimistisk Køkken, hvor der 3 Gange daglig, Kl. 14, 16 og 20, er Demonstration af Madlavning og Bagning. Professor Rich. Ege og Seminarielærer F. Dam, Sorø har udarbejdet Vægtavler, der giver letfattelige, skematiske Fremstillinger af Vitaminer, Kalorier o. s. v., som stadig ikke maa glemmes , selv om alt er blevet meget vanskeligere for en Husmoder.

Endvidere er der hver Dag Vaskedemonstration for at vise, hvordan man faar de bedst mulige Resultater i disse Sæberationeringstider, ja, der er ikke det Raad, man ikke kan hente paa denne Udstilling. og er der noget man gerne vil vide mere om, henvender man sig blot i De danske Husmoderforenngens Kontor, som ligger ved Siden af Demonstrationskøkkenet; her gives Oplysninger om alt vedrørende Husmoder-Problemer.

Et andet interessant Afsnit er Køkkenhaven, som maa være særlig aktuel for Husmoderen paa Amager, hvor saa mange har Koloni- eller Villahaver, ja, selv Altankasserne kan bruges, efter hvad Østifternes Haveselskab anviser, her skal vokse duftende Krydderurter, saa vi har noget til Krydderiskabet, naar Vinteren kommer.

Fiskeridirektoratet har en instruktiv Udstilling, hvor man bl.a. ser et stort Akvarium. En meget smuk Afdeling er sønderjydske Kvinders Hjemmearbejde fra Løgum Kloster. Man glemmer helt Krise- og Rationeringstider, heluldne Kjolestoffer, smukke Bomuldsstoffer, alt i dejlige, varme Farver, haandvævede Tæpper, Pudebetræk af Hørlærred med den dejlgste Hvidsøm, og til Slut skal nævnes de verdensberømte tønderske Kniplinger.

Hele dette store Arrangement har Fru Carla Meyer, Fru Milla Kristjansen og Fru Moldberg Kjeldsen Æren for, og mangen en Husmoder gaar hjem adskillige Raad rigere.

Husmødre, som ønsker at besøge Udstillingen, men har det Problem at have Smaabørn, kan gratis tage dem med paa Udstillingen, idet der ikke tages Entré for Børn under 12 Aar.

 Tårnby Satds- og Lokalarkiv, B1758
Køkultur og samfundssind under folkestrejken i 1944, hvor der på det tidspunkt var mangel på vand og mad. Foto: Tårnby Satds- og Lokalarkiv, B1758
 

Programmet for Demonstrationeren paa Udstillingen er:

Fredag Kl. 14: Billigt Paalæg, Kl. 16: Daglige Middagsretter, Kl. 20: Fiskeretter.

Lørdag Kl. 14: Retter af Fiskeindmad, Kl. 16: Fedtstofbesparende Retter, Kl. 20: Sammenkogte Retter.

Søndag Kl. 14: Farsretter, Kl. 16: Desserter, Kl. 20: Bagning.