Hvad har et arkiv?

Læs om de forskellige typer arkiver, du kan finde materiale i.

Kommunearkiv og lokalarkiv

Tårnby Stads- og Lokalarkiv varetager både kommunens arkivalier og private arkivalier. 

De private arkivalier kan opdeles i forskellige typer arkiver. Et arkiv kan både betyde en instution som Tårnby Stads- og Lokalarkiv og betyde en persons, en virksomheds eller en forenings samlede materiale. Det er den sidste slags, der beskrives her.

Arkivalier
Modelfoto af arkivalier - altså dokumenter, papirer og meget mere.
 

Privatarkiver

Privatarkiver indeholder for eksempel skudsmålsbøger, soldaterpapirer og breve. De kan fortælle et helt livs historie eller glimt af samme.  

Virksomhedsarkiver

Blandt vores virksomhedsarkiver er arkivet efter Kastrup Glasværk det mest spændende. Det indeholder blandt andet fortegnelser over glasmagerne omkring 1900, regnskabsprotokoller fra midten af 1800-tallet og protokoller over de enkelte glasmagers produktion i en lang årrække. Protokol over ansatte på Kastrup Glasværk 1873-1925 ligger også på internettet.

Foreningsarkiverne

Foreningsarkiverne er spredt over en lang række foreningstyper så som: Fritidsforeninger, foreninger med sociale formål og foreninger med økonomisk indhold som for eksempel grundejerforeninger. Går man en grundejerforenings arkiv igennem fra stiftelsen, får man et helt lille lokalområdes historie med oplysninger om de første ejere og de første problemer med vej- og kloakanlæg til vejfesterne.

Kig nærmere i Steen Michael Ousagers "Foreningsliv i Storkøbenhavn". Den udkom i 1984 og indeholder en fortegnelse over de foreningsarkiver, der var i 1984. I dag er der mange flere.

Materialer