Statistik - Lokalhistorisk Nyhedsbrev

Tårnby Stads- og Lokalarkiv har kigget lidt på statistikken for det lokalhistoriske nyhedsbrev i 2016, hvor du kan abonnere på nyheder og det nyeste lokalhistoriske tidsskrift.

Lokalhistorisk Nyhedsbrev

Arkivet har produceret en lille statistik på brugen af det lokalhistoriske nyhedsbrev.  Nyhedsbrevet har til formål at sende et link til det nyeste nummer af det lokalhistoriske tidsskrift - Glemmer Du. Derudover er der også andre lokalhistoriske nyheder, arrangementer og historier i nyhedsbrevet. Glemmer Du udkommer seks gange om året.

I en lang periode har der været omkring 275-300 abonnenter på Nyhedsbrevet, men siden en lille kampagne, som arkivet iværksatte i maj 2016, er der kommet flere til. Faktisk er det blevet til næsten 100 flere abonnenter. 

Arkivet vil gerne ud til mange flere med de lokalhistoriske nyheder. Så du må meget gerne give ideen videre til familie, venner og bekendte. Klik på linket Lokalhistorisk Nyhedsbrev og udfyld felterne, så får de det næste Glemmer Du i deres indbakke. 

Arkivets Nyhedsbrev
Her har du et eksempel på Arkivets Nyhedsbrev.
 

Statistisk set

Vi har kigget på 15 numre af Lokalhistorisk Nyhedsbrev. Langt de fleste abonneneter har åbnet nyhedsbrevet. Hvis arkivet var et firma, der skulle sælge noget, så ville de være misundelige på de tal. Også i forhold til om abonnenterne har klikket på et link i nyhedsbrevet er tallet meget højt. Her er dog større variation i tallene mellem de forskellige blade. Det skyldes nok især om emnet har været interessant for den enkelte. Klikket gælder emnerne i det lokalhistoriske blad Glemmer Du og de artikler, der har været i nyhedsbrevet. 

Særligt et nyhedsbrev - nemlig maj-juni 2015 - skiller sig ud ved at have over 3.200 klik. Både Glemmer Du nr. 3, 2015 og artiklerne i Nyhedsbrevet handlede om Anden Verdenskrig og befrielsen. Mon ikke 75-året for besættelsen har smittet af på den store interesse.
I 2016 var det nyhedsbrevet for juli-august det mest populære med over 1.300 klik. Glemmer Du var om kunstmaleren Th. Philipsen. Desuden har de to omvisninger i Carl Flensburgs Fodspor sikkert også tiltrukket nogle klik.

Selv hvis de høje tal tages ud af regnestykket, så har hver abonnent mindst åbnet mailen en gang - i gennemsnit - og næsten klikket to gange på nyhedsbrevets links i gennemsnit. Alle tal er fra maj 2016. Kigges der kun på det, der kaldes unikke åbninger af nyhedsbrevet, er tallet ikke helt så højt. Og havde arkivet en marketingsafdeling, så var det fantastiske tal: at omtrent halvdelen af abonnenterne åbnede nyhedsbrevet.

Derudover kan det ses, at abonnenterne stort set med det samme har kastet sig over nyhedsbrevet, når de har modtaget det i deres mailboks. Det har ikke først ligget et par uger, før end det blev åbnet.

Arkivet skal nok blive ved med at udvikle Nyhedsbrevet.  Du må meget gerne komme med forslag og ideer til, hvad der kunne være i det lokalhistoriske nyhedsbrev. Du kan skrive til arkivet på arkiv.hb@taarnby.dk om Nyhedsbrevet. Husk du ikke skal skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

Glemmer Du

Udover den digitale udgave af Glemmer Du via Nyhedsbrevet, downloades bladet også i et stort antal via hjemmesiden og ses via en læsevenlig udgave på nettet. Foruden trykkes Tårnbys lokalhistoriske blad, Glemmer Du, på nuværende tidspunkt i 2.000 eksemplarer. 
Du kan få bladet på Udstillingscentret Ved Diget og på Kastrupgårdsamlingen samt selvfølgelig på Tårnby Kommunebiblioteker.