NemID

Brug nemid.nu til at betjene dig selv, når det passer dig.

På nemid.nu kan du bl.a. bestille nyt nøglekort, ny adgangskode og forny dit NemID, hvis det er udløbet.

På biblioteket kan du også få hjælp til dit NemID, du kan blandt andet:

  • Få nyt nøglekort
  • Få ny adgangskode
  • Tilknytte NemID til det offentlige
  • Få hjælp til at bruge dit NemID på forskellige hjemmesider, f. eks. e-Boks.dk eller borger.dk.

Der er stor sikkerhed i forbindelse med NemID, derfor er der særlige forhold du skal være opmærksom på:

Hvis du bor i Tårnby: Du skal medbringe gyldigt pas, kørekort eller opholdstilladelse. Hvis du ikke har nogen af de nævnte former for legitimation, så kan du kontakte os på 32 46 05 20 og høre om alternativerne.

Hvis du ikke bor i Tårnby Kommune: Du skal også medbringe legitimation, som ovenfor, men du skal også medbringe en person, som kan bevidne din identitet.

Hvis du ikke bor i Danmark: Du skal medbringe billedlegitimation (pas, kørekort, nationalt identitetskort med billede) samt dokumentation for dit danske CPR-nummer (f.eks. lønseddel eller særligt sundhedskort for grænsegængere). Herudover skal du medbringe et vitterlighedsvidne, se kravene til vidnet herunder.

Krav til vidne: Vidnet skal være fyldt 18 år og have et dansk CPR-nummer. Medbring gyldig legitimation, f.eks. pas eller kørekort. Hvis vidnet ikke har dansk pas eller kørekort, så skal der medbringes dokumentation for det danske CPR-nummer. Det kan for eksempel være en lønseddel eller et brev fra Skat. Hvis vidnet har NemID, så skal nøglekortet også medbringes.