Lov & ret

-

Ankestyrelsens Principafgørelser (tidl. Sociale Meddelelser)
Fri adgang

På dette websted findes database over Ankestyrelsens afgørelser.

 

Borger.dk: Retsvæsen
Fri adgang

Din indgang til hele det offentlige Danmark. Finde information om bl.a. retshjælp, domstole, straf og gæld.

 

EUR-lex
Fri adgang

Databasen over den Europæiske Unions lovgivning. Her findes traktater, dokumenter m.m. og der kan søges i EU-tidende.

 

Retsinfo
Fri adgang

Indeholder gældende dansk lovgivning, desuden al lovgivning fra 1980-, lovforslag og administrative afgørelser 1996-. Under 'Danske love' findes populærtitler, der henviser til korrekte titler.