Ordbøger & sprog

-

Den store danske ordbog
Fri adgang

"Den store danske ordbog"er et monumentalt værk, der dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950

Bruges som betydningsordbog. Indeholder mange citater.

 

Gyldendals Onlineordbøger
Adgang til Gyldendals Onlineordbøger

Indeholder Gyldendals Røde ordbøger indenfor sprogområderne engelsk, tysk, fransk, spansk, norsk og svensk.

 

Retskrivningsordbogen
Fri adgang

Søgning i nutidigt dansk ordforråd. Ordforrådet er i overensstemmelse med dansk retskrivning,

som den er fastsat af Dansk Sprognævn i 2001.

 

Sproget
Fri adgang

Hjemmeside for dansk sprog skabt af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog-og Litteraturselskab.

Råd og regler, sprogtemaer , aktuel debat.