Statistik

Danmarks Statistik

Fri adgang

Danmarks Statistiks hjemmeside med on-line statistik. Omfattende linksamling til

statistikkilder i ind-og udland.

 
Europa World Plus
Adgang til Europa World Plus

Beskrivelser af mere end 250 lande og landeområder opdelt efter verdensdele. Giver overblik over landenes politiske, historiske, sociale og økonomiske udvikling. Mange links til internationale organisationer.

Vejledning til søgning i Europa World Plus

 

Ørestat
Fri adgang

 

Indeholder statistik, lovstof og artikler om dansk-svenske relationer. Henvisning til relevante links.